Smalspoor locomotief - Schoonebeek, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Team Boon
N 52° 40.964 E 006° 52.429
32U E 356276 N 5839099
Quick Description: [NL] Smalspoor locomotief gebruikt tijdens de veenwinning, tentoongesteld bij een voormalige turfstrooisel fabriek. [EN] Narrow gauge locomotive used during peat extraction, on display at a former peat litter factory.
Location: Drenthe, Netherlands
Date Posted: 2/11/2021 6:41:53 AM
Waymark Code: WM13RQC
Published By: Groundspeak Premium Member NW_history_buff
Views: 4

Long Description:
[NL]
Het Drentse hoogveen is jarenlang gebruikt voor het winnen van turf. Het smalspoor was een essentieel onderdeel van de turfwinning om grotere hoeveelheden turf te kunnen verwerken. De rails konden heel makkelijk worden geplaatst en verplaatst waardoor dit een goed te gebruiken transportmiddel werd. In de veenwinning werd veelal een spoorbreedte van 90cm gebruikt.

De firma Veldkamp kocht op meerdere plekken stukken veen op. Aanvankelijk was het een kleine vervener, maar in de loop der tijd groeide het bedrijf uit tot een aanzienlijk omvang. In 1926 werd op deze plek een turfstrooiselfabriek gebouwd waarmee de voorheen onbruikbare bovenlaag van het veen kon worden omgezet in turfstrooisel dat gebruikt werd bij remises van paardentrams, cavalerie afdelingen van het leger en andere instellingen waar veel paarden werden gehouden. Het werd gebruikt als vervanger van stro. Turfstrooisel bezat namelijk een groot absorberend vermogen, zodat de urine van paarden kon worden gebonden. Men prees turfstrooisel dan ook aan als: verreweg verkieslijker dan stroo. Ook reukloze toiletten werden ontwikkeld op basis van turfstrooisel.
De fabriek is uiteindelijk in 1978 gesloten.

Als aandenken aan de veenwinning is deze oude smalspoor locomotief hier opgesteld.

[EN]
The Drenthe high moor has been used for years to extract peat. The narrow gauge was an essential part of peat extraction to be able to process larger quantities of peat. The rails could be placed and moved very easily, making this an easy to use means of transport. In peat extraction, a track width of 90 cm was often used.

The Veldkamp company bought pieces of peat in several places. Initially it was a small painter, but over time the company grew to a size. In 1926, a peat litter factory was built on this site that allowed the previously unusable top layer of the peat to be designed into peat litter used in horse tram depots, army cavalry departments and other institutions where many horses were kept. It was used as a substitute for straw. This is because peat litter had a high absorption capacity, so that the urine of horses could be bound. Peat litter was therefore praised as: by far more preferable than straw. Odorless toilets were also developed based on peat litter.
The factory closed in 1978.

This old narrow gauge locomotive has been set up here as a reminder of the peat extraction.
Locomotive Type: (required): Other

If "other" what is the engine type? (optional):
Diesel


Do you need to pay an entrance fee to view this locomotive? (required): No

If a fee is required what is the approximate cost for admittance? (optional):
Its free.


How accessible is this locomotive display? (Required): Display is designed to allow additional climbing access.

Visit Instructions:
Waymark creators for this category are encouraged to create a visit verification question for visitors. See individual waymarks for specific logging criteria.

Photos of visits are encouraged but not required for this category.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Locomotives
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
dreamhummie visited Smalspoor locomotief - Schoonebeek, NL 6/15/2021 dreamhummie visited it