Prins Willem-Alexanderbrug Bij Beneden Leeuwen over de N323
Posted by: Groundspeak Premium Member DaarZijnZeWeer
N 51° 53.332 E 005° 29.847
31U E 671862 N 5751626
Quick Description: Prins Willem-Alexanderbrug. Betonnen tuibrug over de Waal tussen Beneden Leeuwen en Echteld. Prince Willem-Alexander Bridge. Concrete cable-stayed bridge over the Waal between Beneden Leeuwen and Echteld.
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 2/10/2021 3:40:38 AM
Waymark Code: WM13RK2
Published By: Groundspeak Premium Member tiki-4
Views: 4

Long Description:
De Prins Willem-Alexanderbrug is een betonnen tuibrug over de rivier Waal tussen Beneden-Leeuwen en Echteld ter hoogte van Rkm 910,8 (Rkm zijn een soort hectometerpaaltjes voor rivieren De afkorting staat voor Rijnkilometer).

De brug heeft 16 tuien omgeven in een betonnen koker van 1 bij 1,9 meter. Het brugdek is 30 meter breed. De brug telt 2x2 rijstroken en heeft een voorziening voor langzaam verkeer aan beide zijden. De provinciale weg N323 verbindt met deze brug het Land van Maas en Waal met de A15 en de Betuwe.

De brug heeft een totale lengte van 1.419 meter en een hoofdoverspanning van 270 meter. De pylonen zijn circa 70 meter hoog. De brug overspant de brede uiterwaarden, met name op de noordoever van de Waal. De Prins Willem-Alexanderbrug is een vaste brug en dus niet beweegbaar. De Prins Willem Alexanderbrug is de enige tuibruig met betonnen tuien in Nederland. De brug is in het beheer van de provincie Gelderland.

De brug is tot begin 1996 geëxploiteerd als tolbrug om de bouwkosten terug te verdienen. De brug werd aangelegd om het Land van Maas en Waal beter te ontsluiten en om meer inkomsten voor de ondernemers in Tiel te genereren. Door de toenemende scheepvaart op de Waal werd het steeds moeilijker om veerponten te gebruiken, reden om te kiezen voor een brug.The Prins Willem-Alexander Bridge is a concrete cable-stayed bridge over the river Waal between Beneden-Leeuwen and Echteld at the height of Rkm 910.8 (Rkm are a kind of hectometre markers for rivers. The abbreviation stands for Rhine-kilometer).

The bridge has 16 cables surrounded in a concrete tube measuring 1 by 1.9 meters. The bridge deck is 30 meters wide. The bridge has 2x2 lanes and has a provision for slow traffic on both sides. The provincial road N323 connects the Land van Maas en Waal with the A15 and the Betuwe with this bridge.

The bridge has a total length of 1.419 meters and a main span of 270 meters. The pylons are approximately 70 meters high. The bridge spans the wide flood plains, especially on the north bank of the Waal. The Prins Willem-Alexander Bridge is a fixed bridge and therefore cannot be moved. The Prins Willem Alexander Bridge is the only cable-stayed bridge with concrete guards in the Netherlands. The bridge is managed by the province of Gelderland.

The bridge was operated as a toll bridge until the beginning of 1996 to recoup the construction costs. The bridge was constructed to provide better access to the Land van Maas and Waal and to generate more income for the entrepreneurs in Tiel. Increasing shipping on the Waal made it increasingly difficult to use ferries, which is why we opted for a bridge.
Date Completed: 6/1/1974

Usage: Automobile

Length: 1.419 meter / 0.881726 Miles

WWW: [Web Link]

Visit Instructions:
Log your find with the picture of the bridge that you like. No gpsr required in the photo...different seasons and lighting for the pictures is what will be the goal.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Suspension Bridges
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
DaarZijnZeWeer visited Prins Willem-Alexanderbrug Bij Beneden Leeuwen over de N323 2/10/2021 DaarZijnZeWeer visited it