Station Stadskanaal, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Team Boon
N 52° 59.783 E 006° 56.137
32U E 361455 N 5873861
Quick Description: [NL] Een historisch station van de Museumspoorlijn STAR aan het lokaalspoor Stadskanaal-Musselkanaal. [EN] A historic station of the STAR Museum Railway on the Stadskanaal-Musselkanaal railway line.
Location: Groningen, Netherlands
Date Posted: 2/9/2021 10:12:34 AM
Waymark Code: WM13RF3
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 3

Long Description:
[NL]
Het baanvak tussen de Groningse plaatsen Stadskanaal en Veendam is in 1910 aangelegd door de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij (NOLS) en het baanvak tussen Stadskanaal en Musselkanaal in 1924 door de oorspronkelijke STAR, de Groningsch-Drentsche Spoorwegmaatschappij Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens. Sinds 1938 was de gehele spoorlijn van de Nederlandse Spoorwegen.
Het oorspronkelijke in 1905 gebouwde station was een 2e klas type NOLS gebouw. Het station is in 1913 uitgebreid waardoor het twee keer zo groot werd als de andere NOLS-stations. In 1915 werd de naam gewijzigd in Stadskanaal Hoofdstation.
Het baanvak werd voor het personenverkeer gesloten op 17 mei 1953 en uiteindelijk is in 1979 het stationsgebouw afgebroken. Tot 1990 vond er nog wel goederenvervoer op het baanvak plaats.
In 1994 is Stadskanaal heropend als hoofdstation van de museumlijn van Museumspoorlijn STAR. Na de oprichting van deze stichting in 1992 nam deze het verstilde emplacement in Stadskanaal in gebruik als thuisbasis. In het najaar van 1997 is er op de plaats van het oude station een geheel nieuw stationsgebouw verrezen. Het gebouw combineert elementen van een SS-gebouw type vierde klasse en een NOLS-gebouw type eerste klasse. In dit nieuwe gebouw bevindt zich onder andere het kaartjesloket, het stationskantoor en de stationsrestauratie.
In 2007 is een nieuwe rijtuigloods gebouwd voor stalling van de rijtuigen met daarin ook een museum en educatiecentrum met vergaderruimte.
De stichting beschikt in Stadskanaal ook over een draaischijf, een aantal opstelsporen, een seinhuis, een waterhuis, een kolenbunker, een rijtuigloods en een werkplaats met werkput.

[EN]
The section between the Groningen towns Stadskanaal and Veendam was constructed in 1910 by the Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij (NOLS) and the section between Stadskanaal and Musselkanaal in 1924 by the original STAR, the Groningsch-Drentsche Spoorwegmaatschappij Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens. Since 1938, the entire railway line was owned by the Dutch Railways.
The original station built in 1905 was a 2nd class type NOLS building. The station was expanded in 1913 making it twice the size of the other NOLS stations. In 1915 the name was changed to Stadskanaal Hoofdstation.
The track section was closed to passenger traffic on May 17, 1953, and the station building was finally demolished in 1979. Until 1990, goods transport still took place on the route section.
Stadskanaal was reopened in 1994 as the main station of the museum line of the STAR Museum Railway. After the foundation of this foundation in 1992, it took the quiet yard in Stadskanaal into use as its home base. In the autumn of 1997, a completely new station building was built on the site of the old station. The building combines elements of a fourth-class SS building and a first-class NOLS building. This new building houses, among other things, the ticket office, the station office and the station restaurant.
In 2007 a new carriage shed was built for the storage of the carriages, including a museum and education center with meeting room.
In Stadskanaal, the foundation also has a turntable, a number of siding tracks, a signal box, a water house, a coal bunker, a carriage shed and a workshop with a work pit.


Bron/Source: www.stadskanaalrail.nl
Is the station/depot currently used for railroad purposes?: Yes

Is the station/depot open to the public?: Yes

If the station/depot is not being used for railroad purposes, what is it currently used for?:
Originally a state railway station now in use as steam train station and museum.


Station/Depot Web Site: [Web Link]

What rail lines does/did the station/depot serve?: Not listed

Visit Instructions:
Please post an original picture of the station/depot taken while you were there. Please also record how you came to be at this station/depot and any interesting information you learned about it while there.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Train Stations/Depots
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.