Fontein Markt/Stadhuisplein - Middelburg (NL)
Posted by: Groundspeak Premium Member Theodd1
N 51° 29.921 E 003° 36.667
31U E 542420 N 5705459
Quick Description: [NL] Dit is geen fontein, toch? Echt wel! Ga maar op een van de stoelen zitten en het water komt onder je tevoorschijn! [EN] This is not a fountain. Is it? Yes it is! Have a seat in one of the chairs and the water will come out!
Location: Zeeland, Netherlands
Date Posted: 2/1/2021 8:44:46 AM
Waymark Code: WM13QFX
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 4

Long Description:
[NL]

De naam fontein lijkt in eerste instantie wat vreemd gekozen voor twee stoelen die aan weerszijde van een sokkel staan met hierop een miniatuur van de markt met in het midden het stadhuis van Middelburg. In de sokkel zijn twee kijkgaten met hieronder de tekst "Kijk in de tunnel, je ziet het rioleringssysteem van de stad uit de VIIIste eeuw." Hiervoor moet je plaatsnemen op de stoel, en eenmaal daar gezeten begint het water onderuit je stoel te stromen. Dit zorgt natuurlijk voor de nodige hilariteit bij de omstanders. Het kunstwerk zorgt bij veel kinderen voor de nodige verwarring. Want waar komt dat water toch vandaan?

Bron: Sleutelwerken in de openbare ruimte (visit link)

[EN]

At first glance, the name fountain seems a bit odd for two chairs that stand on either side of a plinth with a miniature of the market with the town hall of Middelburg in the middle. In the plinth are two peepholes with the text below "Look in the tunnel, you can see the city's 8th century sewage system." For this you have to take a seat on the chair, and once seated there, the water starts to flow from underneath your chair. This of course creates the necessary hilarity among the bystanders. The artwork causes confusion for many children. Because where does that water come from?

Source: Key works in public space (visit link)
Web Link: [Web Link]

Visit Instructions:
Please post another photo of the fountain and tell us your opinion about the fountain.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Fountains
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
T-Team! visited Fontein Markt/Stadhuisplein - Middelburg (NL) 7/27/2021 T-Team! visited it
PetjeOp visited Fontein Markt/Stadhuisplein - Middelburg (NL) 5/26/2021 PetjeOp visited it
StefandD visited Fontein Markt/Stadhuisplein - Middelburg (NL) 2/9/2021 StefandD visited it

View all visits/logs