1747 - Statue of St. John of Nepomuk - Vojice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 23.299 E 015° 30.421
33U E 536043 N 5581930
Two chronograms on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk
Waymark Code: WM13K4W
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 12/29/2020
Published By:Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 11

The chronograms are is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1747 from the chronogram referring to erection of the statue.


The chronograms:
sanCtVs Ioanes nepoMVCenVs paVperIbVs trIbVIt sVbsIDI a VItae // 1747
eXVLIbVs VIDVIs CaptIVIs sIngVLa MItte // 1747

Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Pozdne barokní pískovcové sousoší sv. Jana Nepomuckého dávajícího almužnu klecícímu prosebníkovi je nadprumerne kvalitním socharským dílem školeného autora. Sousoší stojí na vyvýšeném hranolovém podstavci zdobeném nápisy.
Socha je situován po pravé strane hlavní silnice ve smeru Hradec Králové - Jicín u odbocky na Vojice. Dílo je orientováno k jihozápadu. Materiálem je svetlý pískovec.

Podstavec kryje výrazne širší bohate profilovaná rímsa precházející v obdélníkovitý hrube opracovaný plintus. Na nem umístena vlastní socha sv. Jana Nepomuckého a u jeho nohou klecícího prosebníka. Sv. Jan Nepomucký v pravém kontrapostu, v mírném predklonu, celé telo ukloneno vpravo, oden v rasené rochete s almucí a biretem na hlave. Levá ruka drží proutenou mísu a pravá ruka dává do cepice prosebníka výslužku, pohled upren dolu k nohám, kde na obou nohách klecí prosebník. Ten oden v prostý selský šat, v obou rukách drží cepici a vzhlíží ke svetci.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: sanCtVs Ioanes nepoMVCenVs paVperIbVs trIbVIt sVbsIDI a VItae // eXVLIbVs VIDVIs CaptIVIs sIngVLa MItte

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.