Channel Crossing to Life - Hoek van Holland, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Theodd1
N 51° 58.734 E 004° 07.168
31U E 576886 N 5759283
Quick Description: [NL] Dit oorlogsmonument is onderdeel van een serie van gedenktekens over kindertransporten in heel Europa. [EN] This war monument is part of a series of memorials about child transport across Europe.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 12/26/2020 7:11:28 AM
Waymark Code: WM13JP9
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 4

Long Description:
[NL]

Het kindertransportmonument Channel crossing to life (2015) aan de Koningin Emmaboulevard is onderdeel van een serie kindertransportmonumenten in Europa. Naast Hoek van Holland staat er een monument geheten the Departure (2009) in Gdansk-Danzig, Trains to Life – Trains to Death in Berlijn (2008), the Final Parting in Hamburg (2015) en the Arrival (2006) in Londen.

Kindertransport is de naam die werd gegeven aan de reddingsmissie die negen maanden vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog begon. Het Verenigd Koninkrijk ontving bijna 10.000 Joodse kinderen uit nazi-Duitsland, Oostenrijk, Tsjechoslowakije en de vrije stad Danzig. De kinderen werden geplaatst in Britse pleeggezinnen, hostels en boerderijen.

Het eerste Kindertransport arriveerde op 2 december 1938 in Harwich, Engeland, en bracht 196 kinderen uit een Joods weeshuis in Berlijn. De meeste transporten vertrokken met de trein vanuit Wenen, Berlijn, Praag en andere grote steden (kinderen uit kleine steden reisden naar de transporten), vervolgens staken zij de Nederlandse en Belgische grens over en gingen per schip naar Engeland. De transporten eindigden met het uitbreken van de oorlog in september 1939.

De monumenten zijn een initiatief van Frank Meisler, beeldhouwer en één van de 10.000 Joodse kinderen die een veilig onderkomen vonden in Engeland. Frank werd in augustus 1939 geëvacueerd vanuit Duitsland en kwam via Nederland aan in Londen, Engeland.

Bron: (visit link)

[EN]

The children's transport monument Channel crossing to life (2015) on Koningin Emmaboulevard is part of a series of children's transport memorials in Europe. Next to Hoek van Holland there is a monument called the Departure (2009) in Gdansk-Danzig, Trains to Life - Trains to Death in Berlin (2008), the Final Parting in Hamburg (2015) and the Arrival (2006) in London.

Kindertransport is the name given to the rescue mission that began nine months before the outbreak of World War II. The United Kingdom received nearly 10,000 Jewish children from Nazi Germany, Austria, Czechoslovakia and the Free City of Danzig. The children were placed in British foster homes, hostels and farms.

The first Kindertransport arrived in Harwich, England, on December 2, 1938, bringing 196 children from a Jewish orphanage in Berlin. Most of the transports left by train from Vienna, Berlin, Prague and other big cities (children from small towns traveled to the transports), then they crossed the Dutch and Belgian borders and went by ship to England. The transports ended with the outbreak of war in September 1939.

The monuments are an initiative of Frank Meisler, sculptor and one of the 10,000 Jewish children who found a safe home in England. Frank was evacuated from Germany in August 1939 and arrived in London, England via the Netherlands.

Source: (visit link)
Physical Address:
Koningin Emmaboulevard
Hoek van Holland, ZH Netherlands


Date Dedicated: 1/1/1938

Supporting Website: [Web Link]

Fee/Donation: None

Memorial Type: Monument/Plaque

Visit Instructions:
A picture of you is required at the site. A full description of your thoughts and experience on the site.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest The Holocaust
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Team Boon visited Channel Crossing to Life - Hoek van Holland, NL 7/11/2021 Team Boon visited it
HasSeCarLa visited Channel Crossing to Life - Hoek van Holland, NL 5/23/2021 HasSeCarLa visited it
Mes visited Channel Crossing to Life - Hoek van Holland, NL 7/20/2020 Mes visited it

View all visits/logs