1714 - Statue of St. Anne - Mnichovo Hradište, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 31.727 E 014° 58.401
33U E 498110 N 5597425
Quick Description: Four chronograms on the pedestal of the statue of St. Anne
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 12/26/2020 2:06:30 AM
Waymark Code: WM13JMT
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 8

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are red color-coded from the rest of the text.

The year 1714 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronograms:
SwatI Anne zaChowateL kini SpoLV PanstwI oD MorV // 1714
PraeserVatIs In ContagIone pestIfera DoMInYs BenIgnae Patrona SanCtae ANNAE HonorI // 1714
zV ehren Der h: anna gnäDIgen besChYtzerIn Vnserer hersChafften wehren Der pest // 1714
Ipso sanCtae Margarethae festo statVa Ista eVIt beneDICta // 1714St. Anne also known as Ann or Anna, from Hebrew Hannah, meaning "favor" or "grace", of David's house and line, was the mother of the Virgin Mary and grandmother of Jesus Christ, according to Christian and Islamic tradition. Mary's mother is not named in the canonical gospels, nor in the Qur'an. Anne's name and that of her husband Joachim come only from New Testament apocrypha, of which the Protoevangelium of James (written perhaps around 150) seems to be the earliest that mentions them.

St. Anne is patroness of unmarried women, housewives, women in labor or who want to be pregnant, grandmothers, and educators. She is also a patroness of horseback riders, cabinet-makers and miners. As the mother of Mary, this devotion to Saint Anne as the patron of miners arises from the medieval comparison between Mary and Christ and the precious metals silver and gold. Anne's womb was considered the source from which these precious metals were mined. St. Anne is also said to be a patron saint of sailors and a protector from storms.

The general attributes of sculpture of St. Anne: Small Virgin Mary, book, lily

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Socha sv. Anny stojí na parkove upraveném prostranství (obklopená nízkým stromoradím) pred kapucínským kostelem Trí králu s kaplí sv. Anny, orientovaná celem k J. Základnu kompozice tvorí vysoký, architektonicky bohate clenený, hmotove trikrát odstupnený trojboký podstavec (s výrazne okosenými hranami, ve strední a horní cásti s konkávne probranými stranami), který spocívá na nízké kamenné ponoži na pudorysu 6úhelníku. Nejvýraznejším architektonickým prvkem útvárející charakter podstavce jsou profilované zalamované sokly s výrazne odsazenými rímsami reflektující dynamicky konkávne probrané strany jak strední cásti podstavce tak kónického nástavce pro vlastní socharské dílo. Podstavec doplnuje na celní strane predstavená ctyrboká oltární menza s jedním kamenným stupnem. Ikonografiky oblíbené pojetí stojící sv. Anny sklánící se nad malou Pannu Marii, kterou svetice sama vyucuje z rozevrené knihy se nijak nevymyká z pocetné barokní socharské produkce. Málo obvyklý je pouze mladistvý vzhled sv. Anny, která bývá spíše zpodobována jako starší žena. Podstavec doprovází 3 nápisy vztahující se k morové epidemii v roce 1713, se kterou souvisí vznik socharského díla. Záchrana mnichovohradištského panství od moru byla pricítána prímluve sv. Anny a hrabe František Josef z Valdštejna ji dal následujícího roku jako podekování postavit sochu.

Nápisy (v ceském, latinském a nemeckém jazyce) s chronogramy jsou vyryty v obdélných zrcadlových polích s vykrojenými rohy ve strední cásti podstavce.
Text of the original chronogram: SwatI Anně zaChowateL kini SpoLV PanstwI oD MorV // PraeserVatIs In ContagIone pestIfera DoMInYs BenIgnae Patrona SanCtae ANNAE HonorI // zV ehren Der h: anna gnäDIgen besChYtzerIn Vnserer hersChafften wehren Der

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Type of numerals used: Not listed

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.