Scheepsschroef - Goedereede, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Theodd1
N 51° 49.029 E 003° 58.968
31U E 567743 N 5741158
Quick Description: [NL] Deze scheepsschroef ligt nu als ornament bij een van de ingangen van het voormalige vissersstadje Goedereede. [EN] This ship's propeller is now an ornament at one of the entrances to the former fishing town of Goedereede.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 12/12/2020 1:39:05 AM
Waymark Code: WM13GRJ
Published By: Groundspeak Premium Member Jake39
Views: 3

Long Description:
[NL]

Goedereede is een voormalige vissersplaats. Vanaf de middeleeuwen werd de ligging van het eiland Westvoorn, waarvan Goedereede deel uitmaakte, steeds gunstiger, waardoor de scheepvaart uitbreidde en de bedrijvigheid toenam. Steeds meer vissers, boeren en kooplieden vestigden zich in een nieuwe nederzetting die de naam van Goede Reede ("veilige ankerplaats") kreeg.
De historische economische grootheid en het aanzien van Goedereede gingen verloren door de vele aanslibbingen. De haven moest steeds worden verlegd, de kooplui trokken er weg, en de handel en visserij verliepen steeds moeizamer. Goedereede werd na het bedijken van de omliggende polders een landbouwdorp. Het stadje raakte steeds meer in verval. De stadsmuren werden niet meer onderhouden en ten slotte gesloopt.
Na de Watersnood van 1953 besloten was het definitief gedaan met de aansluiting naar zee. De haven van Goedereede werd afgedamd en scheepvaart naar Goedereede was daarmee niet meer mogelijk.

Ter herinnering aan het indrukwekkende maritieme verleden ligt deze voormalige scheepsschroef op een prominente plek, nabij de belangrijkste toegangsweg naar het stadje.

Bron (bewerkt): (visit link)

[EN]

Goedereede is a former fishing town. From the Middle Ages, the location of the island of Westvoorn, of which Goedereede was a part, became increasingly favorable, as a result of which shipping expanded and activity increased. More and more fishermen, farmers and merchants settled in a new settlement that was given the name of Goede Reede ("safe anchorage").
The historical economic status and prestige of Goedereede were lost because of the many deposits. The port constantly had to be moved, the merchants moved away, and trade and fishing became increasingly difficult. Goedereede became an agricultural village after dike the surrounding polders. The town fell into decline. The city walls were no longer maintained and eventually demolished.
After the flood of 1953, the connection to the sea was finally over. The harbor of Goedereede was dammed and shipping to Goedereede was no longer possible.

As a reminder of its impressive maritime past, this former ship's propeller is prominently located near the main access road to the town.

Source (edited): (visit link)
For what use was your waymark originally intended?: Marine

What purpose does it serve today?: Not Listed/Combination Of Above

Explain any choices not listed above.: Not listed

More on this waymark can be found here.: Not listed

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Ship Screws and Aircraft Props
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
StefandD visited Scheepsschroef - Goedereede, NL 12/19/2020 StefandD visited it