Skåltegnssten i Busene - Busene, Møn
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 54° 57.662 E 012° 31.485
33U E 341525 N 6093258
Quick Description: Skåltegnssten i Busene på Møn. Stenen er fundet i 1996 ved gravning af afløb og lå cirka 40 cm under jordoverfladen. Stenen er nu placeret i et lille anlæg hvortil der er offentlig adgang.
Location: Denmark
Date Posted: 11/27/2020 2:18:47 AM
Waymark Code: WM13F16
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 4

Long Description:
I og omkring Busene er der mange levn fra fortiden. På denne sten ses sporene efter de religiøse og kultiske handlinger som bronzealderens mennesker udførte omkring 1700-500 f.kr. De runde fordybninger - som her også er forbundet af hakkede render, hvilket skaber aflange buer og ovale former - kaldes skåltegn og er en slags helleristninger. Altså tegn og figurer hugget i sten.

Skåltegnene tolkes oftest som frugtbarhedssymboler og på denne sten findes der hele 152 skåltegn, gruber og render. Muligvis har selve hugningen af skåltegnene været en kultisk handling, hvor man under eller efter handlingen lagde offergaver til de højere magter.

Skåltegn er fundet på blandt andet klippeflader, stendysser, jættestuer eller - som i dette tilfælde fritliggende sten. De oprtæder enkeltvis eller i grupper. Oprindeligt har fordybningerne ikke været malet.

Stenen i Busene - som blot er en af flere skåltegnsten i området - blev fundet 400 meter fra den nuværende placering. Måske har her været en offerplads, et gravmonument eller noget andet, der gjorde, at netop dette sted blev opfattet som noget særligt af oldtidsfolket.

Der er fundet 22 sten med skåltegn på Møn. Der er offentlig adgang til fire af disse, som ud over Busene er Stege kirke og Magleby kirke.

English: Cupmark stone in Busene on Møn. The stone was found in 1996 by digging drains and was about 40 cm below the ground surface. The stone is now located in a small facility to which there is public access.

In and around the Busene there are many relics from the past. On this stone are seen the traces of the religious and cultic acts that the people of the Bronze Age performed around 1700-500 BC. The round depressions - which here are also connected by chopped grooves, which create elongated arches and oval shapes - are called cupmarks and are a kind of petroglyphs. That is, characters and figures carved in stone.

Cupmarks are most often interpreted as fertility symbols and on this stone there are as many as 152 bowl signs, pits and gutters. Possibly the actual carving of the bowl signs has been a cultic act, in which sacrificial offerings were made to the higher powers during or after the act.

Cupmarks have been found on, among other things, rock surfaces, stone dolmens, burial chambers or - as in this case detached stones. They perform individually or in groups. Originally, the cup marks were not painted.
cupmark stones in the area - was found 400 meters from the current location. Perhaps there was a sacrificial site, a grave monument or something else that made this particular place be perceived as something special by the ancient people.

22 stones with cupmarks have been found on Møn. There is public access to four of these, which in addition to Busene are Stege church and Magleby church.
Type of Pictograph: Petroglyph

Visit Instructions:
1. You may log as many different waymarks as you wish but you may only log each one once.

2. You must include a close up photo of the pictograph and your GPSr. The pictograph must be recognizable.

3. Tell a little bit about what you learned of the area.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Pictographs
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.