Skålstenen - Kirke Stillinge, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 55° 26.228 E 011° 14.882
32U E 642222 N 6145734
Quick Description: Skåltegnssten i midten af landsbyen Kirke Stillinge. Stenen er rejst den 19. oktober 1996. Den har mere end 30 skåltegn eller skålgruber på overfladen.
Location: Denmark
Date Posted: 11/21/2020 11:24:37 PM
Waymark Code: WM13E99
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 2

Long Description:
Dansk: Stenen med skålgruber i Kirke Stillinge. Denne sten er rejst den 19. oktober 1996. Den har mere end 30 skåltegn eller skålgruber på overfladen.

Stenen er fundet i det sydvestlige hjørne af denne parkeringspalds, hvor den har ligget gemt i mange år. På findestedet lå for år tilbage Peder Holms mekaniske værksted og nogle udhuse. Husene blev revet ned, da Brugsen anlagde perkeringspaldsen i 1963. Ved denne lejlighed kan stenen være blevet fundet og skubbet hen i hjørnet på pladsen.

Skålgruberne er helleristninger. Runde fordybninger, ca. 5 cm i tværmål og op til 1 cm dybe. De er hugget med hjørnet af en mindre sten. Kun fem andre steder i sognet findes lignende sten: På Breddysse og på Rørdysse ved Støvlebækvej, ved Grønhøjgård og på Ugledysse i Kelstrup.

Og endelig på Grimskærdysse ved Grundkærgård. Den sidste er særpræget ved, at syv skålgruber danner stjernebilledet Karlsvognen. Men Breddysse er den mest kendte og seværdige. Den har to skibsbilleder og over 200 skåltegn.

Skåltegnene er lavet i bronzealderen eller den allerseneste del af bondestenalderen - sen-neolitisk tid - altså mellem år 2000 og år 500 før Kristus.

Deres betydning kan der ikke siges noget sikkert om. Mange forskere mener dog at det er en slags frugtbarhedssymbol og et helligtegn.

English: The purpose of petroglyphs on the Skåltegnsten (cup mark stone) are debated as to whether they were of religious significance or toolmaking.

The stone with cup marks in Kirke Stillinge. This stone was erected on October 19, 1996. It has more than 30 bowl signs or cup marks on the surface.

The stone has been found in the southwest corner of this parking lot, where it has been hidden for many years. Years ago, Peder Holm's mechanical workshop and some outbuildings were located at the site. The houses were demolished when Brugsen laid the perking palace in 1963. On this occasion, the stone may have been found and pushed into the corner of the square.

The cup marks are petroglyphs. Round impressions, approx. 5 cm in diameter and up to 1 cm deep. They are carved with the corner of a smaller stone. Only five other places in the parish have similar stones: on Breddysse and on Rørdysse by Støvlebækvej, by Grønhøjgård and on Ugledysse in Kelstrup.

And finally at Grimskærdysse by Grundkærgård. The latter is characterized by the fact that seven cup marks form the constellation Charles Chariot. But Breddysse is the most famous and worth seeing. It has two ship pictures and over 200 bowl signs.

The cup marks were made in the Bronze Age or the very last part of the Peasant Stone Age - Late Neolithic period - ie between the year 2000 and the year 500 BC.

Nothing can be said for sure about their significance. However, many researchers believe that it is a kind of fertility symbol and a sign of holiness.
Type of Pictograph: Petroglyph

Visit Instructions:
1. You may log as many different waymarks as you wish but you may only log each one once.

2. You must include a close up photo of the pictograph and your GPSr. The pictograph must be recognizable.

3. Tell a little bit about what you learned of the area.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Pictographs
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.