1761 - Statue of St. John of Nepomuk - Mankovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 38.238 E 017° 53.065
33U E 708254 N 5502300
Quick Description: Two chronograms on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk
Location: Moravskoslezský kraj, Czechia
Date Posted: 10/25/2020 11:52:57 AM
Waymark Code: WM13AD0
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 5

Long Description:
The chronogram are located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1761 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronograms:
beato IoannI nepoMVCeno georgII eqVItIs Dezeno bonI CVratI eXpensIs eX Voto fVsIs statVa posIta est // 1761
MankenDorfII sVb paroCho Ioanne IgnatIo hILsCher // 1761


Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Na nízkém základovém stupni je postavena kvadratická v horní cásti profilovaná patka. Na ní je umísten kvádrový podstavec, ve spodní cásti volutovite rozšírený, ukoncený stupnovitou rímsou. Rozšírená partie kvádru je v obryse zduraznena reliéfními akantovými listy. Steny podstavce jsou probrány vpadlými zrcadly s nápisy na prední a zadní strane (náter písma laicky obnoven). Na podstavci je položen plintus vynášející sochu svetce v tradicním kanovnickém rouchu. Figura je zachycena ve výrazném nakrocení, v pokorném gestu s rukama složenýma pred telem, mírne se naklání do strany. Odev svetce je pojednán plochou geometrizující modelací, která se strídá s hlubokými stinnými záhyby.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: beato IoannI nepoMVCeno georgII eqVItIs Dezeno bonI CVratI eXpensIs eX Voto fVsIs statVa posIta est // MankenDorfII sVb paroCho Ioanne IgnatIo hILsCher

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PISA-caching wrote comment for 1761 - Statue of St. John of Nepomuk - Mankovice, Czech Republic 10/25/2020 PISA-caching wrote comment for it