Havfrue Dørhåndtag - Domkirken, Ribe
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 55° 19.681 E 008° 45.650
32U E 484825 N 6131319
Quick Description: Kunstneren Anne Marie Carl-Nielsen skabte 1882-1904 tre bronzedøre til Ribe Domkirke. Hovedportens dørhåndtag forestiller en havfrue.
Location: Denmark
Date Posted: 10/5/2020 1:05:57 PM
Waymark Code: WM137RW
Published By: Groundspeak Premium Member Bear and Ragged
Views: 9

Long Description:
Kunstneren Anne Marie Carl-Nielsen skabte 1882-1904 tre bronzedøre til Ribe Domkirke. Hovedportens dørhåndtag forestiller en havfrue. Datteren Irmelin har været model til havfruen. Havfruen hviler sit på hoved på en slange.
I midten af Hovedporten ses Himmelporten og fire evangelister. I bunden af døren ses to løver.
Ribe Domkirke er fra omkring 1150.


The artist Anne Marie Carl-Nielsen created three bronze doors to Ribe Cathedral in 1882-1904. The door handle of the main door depicts a mermaid in a long dress. The daughter Irmelin has been a model for the mermaid. The mermaid rests her head on a snake.
In the middle of the Main door is the Gate of Heaven and four evangelists. At the bottom of the door are two lions.
Ribe Cathedral dates from around 1150.


Source: (visit link)
Functional door?: yes

Visit Instructions:
Take a picture of the door handle. Add any information about your visit to your log.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Unique Artistic Door Handles and Knockers
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.