1894 - Sint-Antoniuskapel - Smeermaas, Belgium
Posted by: Groundspeak Premium Member Lotty
N 50° 53.059 E 005° 40.714
31U E 688407 N 5640378
Quick Description: Chronogram on the Saint Anthony's chapel in Smeermaas (Lanaken)
Location: Limburg, Belgium
Date Posted: 9/26/2020 3:35:16 PM
Waymark Code: WM136CX
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 4

Long Description:
NL: De kapel werd in 1889 gebouwd in opdracht van P. Bergmans-Lousberg van Nederlands Smeermaas.

Het is een bakstenen neogotische kapel van één travee onder zadeldakje. Spitsboogportaal met hardstenen afwerking, met in de timpaanvulling het chronogram. Een bakstenen spitsboogvormig tweelicht in elke zijgevel.


EN: The chapel was built in 1889 by order of P. Bergmans-Lousberg of Dutch Smeermaas.

It is a brick neo-Gothic chapel of one bay under a gable roof. Pointed arch portal with hard stone finish, with the chronogram in the tympanum filling. A brick pointed arch-shaped bifora in each side wall.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: bIJ sInt antonIUs kLUIzenaar VInDt MensCh en Vee In het geVaar hULp en VerLIChtIng

English translation of the chronogram: At Saint Antonius hermit people and livestock in danger find help and enlightenment

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.