Svenstrupstenen - Svenstrup, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 56° 35.955 E 009° 59.906
32V E 561301 N 6273223
Quick Description: "Thorgot rejste denne sten efter sin fader Asved. Til sorg fandt han svig sammen med Ildes sønner" står der ristet med runer i Svestrupstenen ved Kellerup hovedgård. Der er en informationstavle ved stenen.
Location: Denmark
Date Posted: 9/17/2020 10:38:07 AM
Waymark Code: WM134ZG
Published By: Groundspeak Regular Member Bernd das Brot Team
Views: 3

Long Description:
Dansk: "Thorgot rejste denne sten efter sin fader Asved. Til sorg fandt han svig sammen med Ildes sønner" står der ristet med runer i Svestrupstenen ved Kellerup hovedgård.

Svenstrupstenen blev opdaget i 1954. Stenen stammer fra vikingetiden og er udført af en tilhugget grålig granit. Stenen er 157 cm høj, 83-100 cm bred og cirka 25 cm tyk. På stenen er runeindskrift, i to slyngede bånd, der fortæller den triste historie om Asved der blev forrådt.

Stenen er særlig blandt danske runesten fordi de normalt fortæller om heltegerninger og ligefrem praler. Ikke Svenstrupstenen. Her fortælles som svig og forrædderi.

English: "Thorgot raised this stone after his father Asved. To his sorrow he found deceit together with Ilde's sons" it says carved with runes in the Svestrup stone at Kellerup main farm.

The Svenstrup stone was discovered in 1954. The stone dates from the Viking Age and is made of a hewn gray granite. The stone is 157 cm high, 83-100 cm wide and about 25 cm thick. On the stone is a runic inscription, in two twisted ribbons, that tells the sad story of Asved who was betrayed.

The stone is special among Danish rune stones because they usually tell about heroic deeds and even brag. Not Svenstrupstenen. Here it is told as fraud and treason.

Source: Danmarks Runesten - en registrant, Skov og naturstyrelsen
Runestone Type: Nordic

Parking or Additional Point: Not Listed

Visit Instructions:
A picture of you at the Runestone.
If this is not possible a good description by you of what is at the Waymark you are logging.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Runestones Worldwide
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.