Vlag van Lopik - Lopik, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member Becktracker
N 51° 58.801 E 004° 58.655
31U E 635816 N 5760662
Quick Description: Municipal flag of the county of Lopik
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 9/13/2020 3:58:53 AM
Waymark Code: WM134DK
Published By: Groundspeak Regular Member Bernd das Brot Team
Views: 4

Long Description:
van wikipedia:

De vlag van Lopik is op 28 november 1995 bij raadsbesluit vastgesteld als gemeentevlag voor Lopik, ter vervanging van een eerdere vlag. De vlag kan als volgt worden beschreven:

"Linksgeschuind van blauw en geel; over de scheidingslijn een rood met wit geschaakte balk van 15 x 2 stukken, waarvan de stukken die bij de hoekpunten staan deels zichtbaar zijn; op het blauw een keizerskroon van rood en goud, met een hoogte van 4/10 van de vlaghoogte."
De vlag bestaat uit een driehoekig blauw vlak en een driehoekig geel vlak, gescheiden door een rood-zilver geblokte diagonaallijn. In de broektop staat de keizerskroon, die is ontleend aan het gemeentewapen van 1818. De geblokte streep en het gele vlak vinden hun oorsprong in de vlaggen en wapens van Polsbroek en Benschop. Hiermee bevat de vlag de belangrijkste elementen uit het gemeentewapen van 1990. Het ontwerp was van de Hoge Raad van Adel.

De vlag bevindt zich bij het kruispunt van de N210 (M.A. Reinaldaweg) en de Lopikerweg-Oost, in de tuin van een woning.


from wikipedia:

The flag of Lopik was established by council decision on November 28, 1995 as the municipal flag for Lopik, replacing an earlier flag. The flag can be described as follows:

Left bevelled of blue and yellow; across the dividing line a red and white checked bar of 15 x 2 pieces, of which the pieces at the corners are partly visible; on the blue an imperial crown of red and gold, with a height of 4 / 10 of the flag height. "
The flag consists of a triangular blue plane and a triangular yellow plane, separated by a red-silver checkered diagonal line. In the trousers top is the imperial crown, which is taken from the municipal coat of arms of 1818. The checkered stripe and the yellow area originate from the flags and coats of arms of Polsbroek and Benschop. The flag thus contains the most important elements of the municipal coat of arms of 1990. The design was by the Supreme Council of Nobility.

The flag is located at the intersection of the N210 (M.A. Reinaldaweg) and Lopikerweg-East, in the garden of a house.
Visit Instructions:
Post a different picture of the flag taken by you.
Optional: find additional information about the flag
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Municipal Flags
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Becktracker visited Vlag van Lopik - Lopik, the Netherlands 9/16/2020 Becktracker visited it