1722 - Statue of St. John of Nepomuk - Pecka, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 28.976 E 015° 36.633
33U E 543316 N 5592506
Two chronograms on the pedestal of the statue/statuary of St. John of Nepomuk
Waymark Code: WM134AC
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 09/12/2020
Published By:Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 10

The chronograms are located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1722 from the chronogram referring to erection of the statue.


The chronograms:
gLorIae nepoMVCenea ereXIt Donth paroChVs // 1722
anno saLVtIs VbI CopIosI penVrIa aC faMe perDItI // 1722Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Volne stojící na podstavci ve ctyrbokém ohrazení, vepredu pohledove zarámován mezi dvema vzrostlými stromy. Materiál - svetlý pískovec, zlacení. Mohutný složený podstavec má vysoký sokl, puvodne doplnený po stranách užšími pilírky , na nichž byly drobné sochy andílku. Strední cást podstavce má ploché volutové boky a shora konvexne vydutou rímsu, která zhoupnutým nábehem prechází v sokl pod sochou svetce. Na bocních pilírcích byly umísteny postavy andílku: obe okrídlené a klecící (jeden na levé, druhý na pravé noze), držící štíty s erby (celoplošne zlacené, nerozeznatelné). Sv. Jan Nepomucký je zobrazen v životní velikosti, s biretem na hlave, váha tela spocívá na pravé noze, levou stojí na rybe, v kanovnickém rouchu s dlouhou klerikou, rochetou s detailne vypracovanou krajkou a pres ni prehozený plášt, na prsou povešen kríž s rádem. Svetec levou rukou pridržuje krucifix, pravou, v níž drží patrne jazyk (symbol mlcenlivosti) pozvedá vzhuru a vzhlíží k nemu.
Text of the original chronogram: gLorIae nepoMVCenea ereXIt Donth paroChVs // anno saLVtIs VbI CopIosI penVrIa aC faMe perDItI

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Type of numerals used: Not listed

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.