1794 - Marian Column - Zeleznice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 28.390 E 015° 23.099
33U E 527319 N 5591313
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the Marian Column
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 9/12/2020 10:13:04 AM
Waymark Code: WM134A5
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 12

Long Description:
The Marian Columns were built in Bohemia and Moravia often as commemorative columns, as a reminder of the tragic events, especially the wars and the plague epidemics.

The column with a statue of the Virgin Mary by an unknown author dates from 1752. During the 19th century, the work was repaired three times.

The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1794 from the chronogram referring to restoration of the column.

The chronogram: ke CtI a sLaVVe bLahosLaVVene panny Marye obeC zeLeznICka tVto soChV obnoVVItI neChaLa

=========================================================

Ve stredu námestí volne stojící sloup. Jemnozrnný pískovec pískové barvy, zbytky zlaté polychromie. Podstavec témer ctvercový - 1 x 1 m. Ctyri schody, tri s vetší pudorysnou základnou (jeden z nich prakticky v zemi). Podstavec je složen ze dvou kvádru, nad nimiž spocívá drík sloupu, v jehož vrcholu je zobrazena P. Maria Immaculata. Podstavec, na kterém je v celní cásti umísten nápis, je zakoncen profilovanou rímsou, která nese patku sloupu. Kanelovaný sloup je zakoncen korintskou hlavicí, na níž je umístena socha svetice. Socha Ochranitelky stojí na zemekouli s hadem a jablky. Svetice je zobrazena v šate s bohatou draperií, obe ruce sepnuty k modlitbe, nad hlavou svatozár se sedmi peticípými hvezdami.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: ke CtI a sLaVVe bLahosLaVVene panny Marye obeC zeLeznICka tVto soChV obnoVVItI neChaLa

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.