Frøslevlejren, Padborg - Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
N 54° 50.581 E 009° 19.709
32U E 521094 N 6077372
Quick Description: Frøslevlejren blev bygget i 1944 som en interneringslejr for at hindre deportation af danskere til de tyske KZ-lejre. The Frøslev was built in 1944 in order to avoid deportation of Danes to German concentration camps.
Location: Denmark
Date Posted: 9/8/2020 1:29:32 PM
Waymark Code: WM133KR
Published By: Groundspeak Premium Member Tante.Hossi
Views: 4

Long Description:
"Da Danmark den 29. august 1943 brød med samarbejdspolitikken, indførte den tyske værnemagt fængsel, deportation og dødsstraf for sabotage og anden illegal virksomhed. Forholdene i de nazistiske koncentrationslejre var i Danmark kun kendt i begrænset omfang, men deportationerne vakte forfærdelse i den danske befolkning.

I marts 1944 vedtog departementchefstyret at opføre en interneringslejr i Danmark tæt ved grænsen til Tyskland for at forhindre deportationer til tyske kz-lejre. Men det lykkedes ikke, og tyskerne sendte i flere omgange danske fanger videre til tyske kz-lejre med "himmelekspressen".

Frøslevlejren blev taget i brug i 13. august 1944, og de første indsatte kom fra Horserødlejren og fra Vestre Fængsel.

Lejren havde dansk ledelse, og der var forholdsvis gode forhold hvad angik mad, behandling af sygdomme og arbejde. Mange blev skånet for sult, sygdom og død i de tyske kz-lejre.

Ca. 12.000 danskere blev interneret i Frøslevlejren i de ni måneder, den var dansk interneringslejr. 1.600 frøslevfanger blev deporteret til kz-lejre i Tyskland. Af dem omkom ca. 220. Mod krigens slutning husede lejren omkring 5.500 fanger, det største antal på en gang.

Kun én dansker blev dræbt under opholdet i lejren. Til minde om ham står en mindesten mellem to af barakkerne. Det lykkedes 10-12 danskere at flygte fra lejren.

Den svenske grev Folke Bernadotte arbejdede for at få skandinaviske fanger ud af de tyske lejre. Samtidig blev der ført forhandlinger mellem det danske departementchefstyre og tyskerne. Som resultat af begge tiltag blev mange skandinaviske kz-fanger hentet hjem fra Tyskland med "De hvide busser".

I marts og april 1945 blev 10.000 danske og norske fanger hjemført fra Tyskland. I en periode boede nogle af de hjemvendte kz-fanger i Frøslevlejren. Heriblandt var nogle af de 1.960 danske politifolk, der den 19. september 1944 blev arresteret og deporteret til Tyskland."
Kilde: wikipedia.dk

"Frøslev Camp (Danish: Frøslevlejren, German: Polizeigefangenenlager Fröslee) was an internment camp in German-occupied Denmark during World War II.

In order to avoid deportation of Danes to German concentration camps, Danish authorities suggested, in January 1944, that an internment camp be created in Denmark. The German occupation authorities consented, and the camp was erected near the village of Frøslev in the south-west of Denmark, close to the German border. From mid-August until the end of the German occupation in May 1945, 12,000 prisoners passed through the camp's gates. Most of them were suspected members of the Danish resistance movement, Communists and other political prisoners. Living conditions in the camp were generally tolerable, but 1,600 internees were deported to German concentration camps,[which?] where 220 of them died (approximate numbers).

Towards the end of the war, the Swedish count Folke Bernadotte tried to get all Scandinavian concentration camp prisoners to Sweden. Simultaneously the Danish administration negotiated with the Germans about rescue of the Danish prisoners in Germany. As a result of these efforts many Scandinavian prisoners came with the White Buses from the German camps. In March and April 1945, 10,000 Danish and Norwegian captives were brought home from Germany. Some of the returning prisoners came to Frøslev Prison Camp. Among those were some of the 1,960 deported Danish policemen, which had been arrested and deported on 19 September 1944.

After the war
When the German occupation ended, the prisoners were released, only to be immediately replaced with suspected Nazi collaborators, and the camp's name was changed to Fårhus Camp (Fårhuslejren). The internment camp was now run by the Danish resistance movement, and among those interned was Frits Clausen, former leader of the Danish Nazi party. Later on, the Danish state took over from the resistance movement, using the camp as the country's largest correctional facility for convicted collaborators.


Fence and guard tower
By 1949 most collaborators had served their sentences, and the camp was converted to army barracks under the name of Padborg Camp (Padborglejren). The Frøslev Prison Camp Museum (Frøslevlejrens Museum) was inaugurated in 1969. According to a 2001 agreement, the camp will be preserved as a national memorial park. Some parts of the original 1944–45 prison camp, which had been demolished, have now been reconstructed, including a watchtower and a portion of the barbed-wire fence. The area also house a residential continuation high school named Frøslevlejrens Efterskole."
Source: wikipedia.org
Visit Instructions:
Please post an origional photo of the site. New features not show in the other find logs are encouraged. Feel free to add any information not provided in the waymark listing. If you or your family has any personal knowledge of the site, please feel free to share.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest WWII Prisoner of War Camps
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
FamilieFrohne visited Frøslevlejren, Padborg - Denmark 6/15/2019 FamilieFrohne visited it