Plaquette Jan Nieuwenhuyzen - Moordrecht, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Team Boon
N 51° 59.098 E 004° 40.175
31U E 614652 N 5760682
Quick Description: [NL] Door de gemeente geschonken plaquette van de voormalige Nutskleuterschool uit 1957. [EN] Plaque of the former Utility Kindergarten from 1957 donated by the municipality.
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 9/8/2020 9:21:20 AM
Waymark Code: WM133J8
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 4

Long Description:
[NL]
In het Drost-IJsermanparkpark achter het voormalige gemeentehuis van Moordrecht bevind zich het 'Muurtje van Vink '. Het Muurtje van Vink is ontworpen door metselaars in opleiding bij Bouwbedrijf Vink en Zonen B.V.
De plaquette op het Muurtje van Vink sierde vroeger de Nutskleuterschool aan de Sluislaan. Deze school was in 1957 opgericht door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Deze maatschappij is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen en werd opgericht in 1784 met als doel: het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een hoog cultureel gehalte. Nog steeds houdt de vereniging zich bezig met zaken die het algemeen belang dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussie. De kleuterschool aan de Sluislaan was daar een voorbeeld van.
Het schoolgebouw was gesierd met een plaquette van Jan Nieuwenhuyzen (1724-1806), de oprichter van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De maker van de plaquette is onbekend. Na de sloop van de school schonk de gemeente het kunstwerk aan de Historische Vereniging Moordrecht.

[EN]
The 'Muurtje van Vink' (Wall of Vink) is located in the Drost-IJsermanparkpark behind the former town hall of Moordrecht. The wall was designed by masons in training at Bouwbedrijf Vink en Zonen B.V.
The plaque on the wall used to decorate the Utility Kindergarten on Sluislaan. This school was founded in 1957 by the Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. This society is a national association with local branches and was founded in 1784 with the aim of promoting the well-being, in the broadest sense, of the individual and community. The association strives for individual and social development with a high cultural content. The association is still concerned with matters that serve the general interest, such as education, development and social discussion. The kindergarten on Sluislaan was an example of this.
The school building was decorated with a plaque by Jan Nieuwenhuyzen (1724-1806), the founder of the Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. The maker of the plaque is unknown. After the school was demolished, the municipality donated the artwork to the Historical Association Moordrecht.
Your impression of the sculpture?:

Date Sculpture was opened for vewing?: 1/1/1957

Where is this sculpture?:
Drost-IJsermanpark
Near Drost-IJsermansingel
Moordrecht, The Netherlands
2841 VJ


Sculptors Name: unknown

Website for sculpture?: Not listed

Visit Instructions:
1. Provide a tasteful picture of the sculpture, with another point of view from the original(no pictures of GPSr or yourself).

2. Provide your thoughts on the sculpture and your impression of it.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Relief Art Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.