Ålumstenene - Ålum, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 56° 27.143 E 009° 49.968
32V E 551330 N 6256741
Quick Description: Ved Ålum kirke ved Viborg finde ikke mindre end fire runestene. De to udenfor kirken kan ses hele dagen, mens de to inde i kirken kan ses i kirkens åbningstid.
Location: Denmark
Date Posted: 8/26/2020 6:14:14 AM
Waymark Code: WM131JB
Published By: Groundspeak Regular Member Bernd das Brot Team
Views: 6

Long Description:
Dansk: Ved Ålum kirke ved Viborg finde ikke mindre end fire runestene. De to udenfor kirken kan ses hele dagen, mens de to inde i kirken kan ses i kirkens åbningstid. Stenene står parvis. Denne tekst er om Ålum 3 og 4, der kan ses uden for kirken.

Ålumstenen 3 stammer fra vikingetiden og er udført i rødlig granit. På stenens ene side er en billedfremstilling af en kriger til hest og på stenens anden side en runeindskrift, der lyder: "Vigot rejste denne sten efter sin søn Esge, Gud hjælpe hans sjæl vel". Stenen har formentlig oprindeligt stået for foden af kirkebakken ved Ålum, hvor den i 1890 blev opdaget.

Ålum 4 (den mindre sten) stammer ligeledes fra vikingetiden og er udført i en grålig finkornet gnejs. Stenen er fundet i 1902 ved opsætning af diget omkring Ålum kirkegård. Det følgende år blev den opstillet på ovennævnte plads. Runeindskriften lyder: "Thyre, Vigots kone, lod denne sten rejse efter Thorbjørn, Sibbes søn, hendes søstling som hun holdt mere af end en kær søn."

English: At Ålum church near Viborg find no less than four rune stones. The two outside the church can be seen all day, while the two inside the church can be seen during the church's opening hours. The stones stand in pairs. This text is about Ålum 3 and 4, which can be seen outside the church.

The eel stone 3 dates from the Viking Age and is made of reddish granite. On one side of the stone is a pictorial representation of a warrior on horseback and on the other side of the stone is a runic inscription that reads: "Vigot raised this stone after his son Esge, God help his soul well". The stone probably originally stood at the foot of the church hill by Ålum, where it was discovered in 1890.

Ålum 4 (the smaller stone) also dates from the Viking Age and is made of a greyish fine-grained gneiss. The stone was found in 1902 when the dike around Ålum cemetery was erected. The following year it was erected in the above place. The runic inscription reads: "Thyre, Vigot's wife, let this stone travel after Thorbjørn, Sibb's son, her sister-in-law whom she loved more than a dear son."
Runestone Type: Nordic

Parking or Additional Point: N 56° 27.158 W 009° 49.920

Visit Instructions:
A picture of you at the Runestone.
If this is not possible a good description by you of what is at the Waymark you are logging.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Runestones Worldwide
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
pstidsen visited Ålumstenene - Ålum, Denmark 7/14/2022 pstidsen visited it
kallehaugerne visited Ålumstenene - Ålum, Denmark 4/16/2014 kallehaugerne visited it

View all visits/logs