Watermolen Herinckhave - Fleringen, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Team Boon
N 52° 23.010 E 006° 47.499
32U E 349703 N 5805988
Quick Description: [NL] Een bedrijfsklare watermolen uit de 17e eeuw op het Landgoed Herinckhave. [EN] An operational watermill from the 17th century on the Herinckhave Estate.
Location: Overijssel, Netherlands
Date Posted: 8/22/2020 12:04:20 AM
Waymark Code: WM130ND
Published By: Groundspeak Premium Member jotheonly
Views: 3

Long Description:
[NL]
Havezate Herinchave wordt voor het eerst genoemd in 1350 in het leenregister van Otto van Bentheim. Het huis heet dan Huis te Vlederingen.
De molens op het landgoed worden voor het eerst De watermolen wordt voor het eerst vermeld in 1521 in de kroniek van Johannes van Lochem, waarin hij vermeld dat aan de molen heffingen werden opgelegd in verband met de “Gelderse Oorlog”. Oorspronkelijk waren er twee molens, een korenmolen waar het graan gemalen werd to meel en een oliemolen waren olie werd geslagen uit oliehoudende zaden zoals lijnzaad en koolzaad. In 1642 gingen beide molens in vlammen op maar zijn herbouwd. Tot ca 1740 bleven zowel de koren- als de oliemolen in bedrijf; daarna was het voor de oliemolen kennelijk afgelopen zoals blijkt uit een testament uit 1760 waarin melding wordt gemaakt van “een klein watermooltjen en een oude olymool, die in twintig jaar niet gebruikt is...”.
In 1848 is er nog een vermelding van de molen dat deze slechts een gedeelte van het jaar werkt, met een onderslagrad van 4,5 el middellijn, bij een schoep-breedte van 90 duim. Later in de 19e eeuw raakte de molen steeds verder in onbruik, enerzijds aan een verminderende watertoevoer, anderzijds ook door de bouw van een windmolen in de nabijheid.Het watermolen gebouw was nadien in gebruik als schuur, als varkenshok en vanaf ca 1960 als jachthut.
In 1988 werd de molen weer volledig gerestaureerd en in bedrijf gesteld. Bij die gelegenheid werd de maalstoel en de molenstenen van de inmiddels ook buiten bedrijf gestelde windkorenmolen in de watermolen gebruikt.
De watermolen wordt nu in elk geval iedere eerste zaterdag van de maand in bedrijf gesteld door vrijwilligers van de Stichting Overijsselse Molen en is tussen 13.00 - 16.00 uur open voor geïnteresseerden.

[EN]
Estate Herinchave is first mentioned in 1350 in the loan register of Otto van Bentheim. The house is then called 'Huis te Vlederingen'.
The watermill is first mentioned in 1521 in the chronicle of Johannes van Lochem, in which he mentions that levies were imposed on the mill in connection with the “Gelderse War”. Originally there were two mills, a flour mill where the grain was ground to flour and an oil mill where oil was beaten from oilseeds such as linseed and rapeseed. In 1642 both mills went up in flames but were rebuilt. Until about 1740 both the grain and oil mill remained in operation; after that it was apparently over for the oil mill, as evidenced by a will from 1760 which mentions “a small watermill and an old oil mill, which has not been used in twenty years ...”.
In 1848, there is another record of the mill operating only part of the year, with an undershot wheel 4.5 cubits in diameter, with a blade width of 90 inches. Later in the 19th century, the mill fell into disuse, on the one hand due to a diminishing water supply, on the other hand also due to the construction of a windmill in the vicinity.The watermill building was subsequently used as a barn, as a pigpen and from around 1960 as a hunting lodge.
In 1988 the mill was completely restored and put into operation again. On that occasion, the milling chair and the millstones of the wind-flour mill, which has now also been decommissioned, were used in the water mill.
The watermill is now in any case put into operation every first Saturday of the month by volunteers from the Overijsselse Molen Foundation and is open to interested parties between 1:00 and 4:00 pm.

Bron/Source: Landgoed Herinckhave, Molendatabase
Current Status: Still In Use

Current Use: Restored monument, runned by volunteers

Visit Instructions:
Provide a picture of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Water Mills
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
StefandD visited Watermolen Herinckhave - Fleringen, NL 11/29/2020 StefandD visited it
Theodd1 visited Watermolen Herinckhave - Fleringen, NL 11/29/2020 Theodd1 visited it

View all visits/logs