Claus Bergs Altertavle - Domkirken - Odense, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 55° 23.725 E 010° 23.357
32U E 587991 N 6139672
Quick Description: Claus Bergs altertavle I Odense Domkirke ... Claus Berg's altarpiece in Odense Cathedral
Location: Denmark
Date Posted: 7/22/2020 11:59:32 AM
Waymark Code: WM12VZC
Published By: Groundspeak Premium Member pmaupin
Views: 0

Long Description:
Claus Bergs altertavle I Odense Domkirke er fra 1515-25. Den er udført i udskåret, malet og forgyldt egetræ og måler 490 x 604 cm.
Den rigt ornamenterede, malede og forgyldte tavle er forsynet med en talrig skare af figurer. I midterfeltet grupperet omkring den korsfæstede Jesus og på sidefløjene i scener fra Jesu lidelseshistorie.
Claus Berg (1475-1532) var tysk-dansk billedskærer, billedhugger og maler, født i Lübeck.
Claus Bergs hovedværk og eneste sikre arbejde er den mægtige tredelte sengotiske altertavle i Odense Domkirke


Claus Berg's altarpiece in Odense Cathedral is from 1515-25. It is made of carved, painted and gilded oak.
The richly ornamented, painted and gilded altar piece is provided with a numerous group of characters. In the middle field grouped around the crucified Jesus and on the side wings in scenes from Jesus' suffering story.
Claus Berg (1475-1532) was a German-Danish carver, sculptor and painter, born in Lübeck.
Claus Berg's main work and only sure work is the mighty three-part Late Gothic altarpiece in Odense Cathedral


Detailed description of the altarpiece: (visit link)

Source: (visit link)
Approximate age of artefact (Year): 1515-25

Relevant website: [Web Link]

Times available for viewing: 10 am - 5 pm

Entrance fee (if applicable), local currency: 0

Visit Instructions:

Please supply an original picture when visiting this waymark, and write something about your visit.
 

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Wooden Church Artefacts
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.