Valkendorfs kapel - Odense, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 55° 23.731 E 010° 23.351
32U E 587984 N 6139683
Quick Description: Valkendorfs kapel ved Odense Domkirke ... Valkendorf chapel at Odense Cathedral
Location: Denmark
Date Posted: 7/22/2020 9:47:00 AM
Waymark Code: WM12VYK
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 3

Long Description:
Valkendorfs kapel ved Odense Domkirke er fra 1633 og bygget i Renæssancestil. Odense Domkirke er elles bygget i Gotisk stil.
I middelalderen og renæssancen - helt til midten af 1800-tallet - blev byens fornemste borgere begravet inde i kirkerne i stedet for på en kirkegård. Det var ikke ualmindeligt at de fik bygget et sidekapel på kirken som blev gravplads for dem selv og deres familie.
Henning Valkendorf til Glorup boede mange år i Odense, var en af landets rigeste mænd og fik bygget sit kapel ved Domkirken. Bygmesteren var Hans Steenwinckel den yngre som også er kendt for Rundetårn med Trinitatis Kirke, genopbygningen af Kronborg efter en brand samt Christian IV’s gravkapel ved Roskilde Domkirke.
Valkendorfs kapel er et godt eksempel på den nederlandske renæssance med svungne gavle og kobbertag.
Indvendigt er standarden også høj. Den kongelige kunstsmed Caspar Fincke udfærdigede 1636 en meget detaljeret og imponerende låge, der afskærmede kapellet fra kirkerummet.
Valkendorf chapel at Odense Cathedral is from 1633 and built in the Renaissance style. Odense Cathedral is otherwise built in Gothic style.
In the Middle Ages and the Renaissance - even up to the middle of the 19th century - the city's noblest were buried inside the churches rather than in the cemetery. They could even consider building a side chapel on the church as a burial ground for themselves and their family.
Henning Valkendorf to Glorup lived for many years in Odense, was one of the country's richest men and had his chapel built by the Cathedral. The builder was Hans Steenwinckel the younger who is also known for Rundetårn with Trinitatis Church, the reconstruction of Kronborg after a fire and Christian IV’s grave chapel at Roskilde Cathedral.
Valkendorf's chapel is a good example of the Dutch renaissance with curved gables and copper roofs.
Inside, the standard was just as high. The royal artist Caspar Fincke made a magnificent gate in 1636, which shielded the chapel from the church room.

Source: (visit link)
Date of origin:: 1663

Architect(s): Hans Steenwinckel the younger

Style: Late Renaissance (ca. 1580–1620)

Web site of the object (if exists): [Web Link]

Type of building (structure): Large religious building (church, monastery, synagogue...)

Address:
Klosterbakken 2, 5000 Odense C


Visit Instructions:
Logging requirements: Please upload your own personal photo of the building. You or your GPS can be in the picture, but it’s not a requirement.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Renaissance Architecture
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
T-Team! visited Valkendorfs kapel - Odense, Danmark 9/10/2021 T-Team! visited it
Klabautermanden visited Valkendorfs kapel - Odense, Danmark 8/3/2020 Klabautermanden visited it

View all visits/logs