Imme Struer - Struer, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 56° 29.533 E 008° 35.859
32V E 475226 N 6260936
Vikingeskibet Imme Struer er en rekonstruktion...The Viking ship Imme Struer is a reconstruction
Waymark Code: WM12RPD
Location: Denmark
Date Posted: 07/08/2020
Published By:Groundspeak Premium Member NW_history_buff
Views: 1

Vikingeskibet Imme Struer er en rekonstruktion af et skib der i 1922 blev fundet ved Ellingå nord for Fredrikshavn. Det originale skib er fra omkring 1150.
Danske spejdere byggede Imme og det blev i flere år brugt til sejlads.. Men da interessen for skibet forsvandt, blev det solgt til Struer Museum for 1 kr. Det var meningen at skibet skulle vedligeholdes.
Desværre ser det ikke sådan ud.The Viking ship Imme Struer is a reconstruction of a ship found in 1922 at Ellingå north of Fredrikshavn. The original ship dates from about 1150.
Danish scouts built Imme and it was used for sailing for several years. But when interest in the ship disappeared, it was sold to the Struer Museum for DKK 1. The ship was meant to be maintained.
Unfortunately, it doesn't look like that.

Source: (visit link)
Is there a tour: No

If boat is a garden what was planted in it: Not listed

Visit Instructions:
Photos.

What you thought of the location.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Landlocked Boats
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
pstidsen visited Imme Struer - Struer, Danmark 07/09/2021 pstidsen visited it