Dyvelstenen - Nordby, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 55° 58.599 E 010° 33.451
32U E 597193 N 6204575
Quick Description: Dyvelstenen - translates The devil's stone - is a fertility and taboo stone from folklore. It is said that the children came from this stone and local women sacrificed bred here to get children.
Location: Denmark
Date Posted: 7/6/2020 12:51:53 PM
Waymark Code: WM12R9B
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 4

Long Description:
Dansk: Dyvelstenen - altså djævlestenen - er en frugtbarhedssten. Formentlig derfor er den blevet tabu i moderne, kristen tid og fået tilknyttet djævlenavnet til sig.

Børnene kom fra den, og man ofrede brød til den for at få børn. Man kunne endda selv bestemme kønnet: Ofrede man rugbrød fik man en pige. Ofrede man fint hvedebrød fik man en dreng. En anden metode var, at jordemoderen skulle køre ud til stenen med en mellemmad, ligesom man ofrede små hjemmelavede dukker.

Sagnet om de forskellige offerbrød viste sig at være indført i dommerkontorets papirer.

Endnu omkring 1975 ofrede man brød ved stenen. Så kom børnene hjem og sagde: Nu er der igen nogen, der har glemt deres mellemmadder ved stenen. Hvis fuglene spiste brøddet var det et godt tegn.

English: Dyvelstenen - translates The devil's stone - is a fertility and taboo stone from folklore. It is said that the children came from this stone and local women sacrificed bred here to get children.

The devil is a fertility stone. Probably therefore, it has become taboo in modern, Christian times and got associated with the devil's name.
The children came from it and they sacrificed bread for it to have children. You could even decide for yourself: If you offered rye bread you got a girl. If you sacrificed fine wheat bread you got a boy. Another method was for the midwife to run out to the stone with an intermediate food, as well as sacrificing small homemade dolls.

The legend of the various sacrificial breads was found to have been incorporated into the papers of the Judicial Office.

Even around 1975, bread was sacrificed by the stone. Then the children came home and said: Now there is again someone who has forgotten their snacks by the stone. If the birds ate the bread it was a good sign.
Visit Instructions:
This is left to the owner of each waymark.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Devilish Locations
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.