1728 - Statue of St. John of Nepomuk - Vojkovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 03.069 E 016° 36.469
33U E 617476 N 5434386
Quick Description: Four chronograms on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 6/25/2020 12:43:39 PM
Waymark Code: WM12P9M
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 10

Long Description:
The chronograms are located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.
Two chronograms are placed on decorative ribbons at the bottom of the pedestal and almost unreadable today.

The year 1728 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronograms:
haVsta fertMoLD aVa steLLa obInnoXIe pa ssas regIs qVereLa s // 1728
prospera eX aDVersIs CaeLVM persoLVIt opressIs // 1728
saLVs eX VnDIs LICet De profVnDIs // 1728

Ioannes CorDe zeLante VnIVerso pro popVLo anathema ereXIt La borIosVs VbI VIXIt annIs // 808 (?)

Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)


=========================================================

Ze ctyrboké základny vyrustá sokl ukoncený vyloženou profilovanou rímsou, základna i sokl se zužují, jsou konkávne projmuté a v rozích vytažené do krídel se zkosenými hranami, na krídlech v horní cásti pod rímsou se nachází voluty, ve spodní cásti pri základne se krídla zalamují a výrazne predstupují. V rozšírené spodní cásti soklu se uprostred nachází vystupující oválné madailony nesoucí na celní strane rytý nápis v kapitále: HAVSTA/FERT. MOLD/AVA STELLA/OBINNOXIE PA/SSAS REGIS/QVERELA/S//. Kolem medailonu a nad ním obíhá stuha na koncích stácená do volut doplnená vegetabilním ornamentem. Na ostatních stranách soklu se v medailonech nachází reliéfy biskupa s mitrou a berlou, sv. Martina na koni delícího svuj plášt a reliéf vinného hroznu, pod nímž se ve spodní cásti medailonu nachází rytý nápis v kapitále: J. G. ZVPPA. Kolem medailonu jsou vedeny stuhy stácené na koncích do volut, stuhy nad medilonem s biskupem a vinným hroznem obsahují ryté nápisy v kapitále: nad biskupem - PROSPERA EX ADVERSIS CAELVM PERSOLVIT OPRESSIS//, nad vinným hroznem - SALVS EX VNDIS LICET DE PROFVNDIS//. V horní cásti soklu se nachází reliéfní vavrínové vence rámující reliéfní výjevy, na celní strane scénu shazování sv. Jana Nepomuckého z mostu, na dalších stranách reliéf sv. Jirí bojujícího s drakem a Kristova krtu v Jordánu, v jednom venci je umísten nápis v kapitále: IOANNES/CORDE ZELANTE/VNIVERSO PRO POPVLO/ANATHEMA/EREXIT/LABORIOSVS/VBI VIXIT/ANNIS//. Nad venci vystupují vegetabilní ornamenty, které rovnež zdobí voluty na vystupujících rohových krídlech. Na soklu spocívá oblacná základna, na je umístena socha. Prostovlasý svetec v kanovnickém rouchu v pozvihnuté levici trímá zlacený kríž, pravou rukou odtaženou od tela drží biret, hlava je mírne sklonena, pohled je upren vzhuru.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: haVsta fertMoLD aVa steLLa obInnoXIe pa ssas regIs qVereLa s // prospera eX aDVersIs CaeLVM persoLVIt opressIs // saLVs eX VnDIs LICet De profVnDIs // Ioannes CorDe zeLante VnIVerso pro popVLo anathema ereXIt La borIosVs VbI VIXIt annIs

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.