1747 - Statue of St. Aloysius Gonzaga - Prímetice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 48° 52.650 E 016° 02.289
33U E 576118 N 5414358
A chronogram on the pedestal of the statue of St. Aloysius Gonzaga
Waymark Code: WM12MVF
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 06/17/2020
Published By:Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 13

The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.
The inscription is almost illegible.

The year 1747 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronogram:
CoLossVs honorIs perpetVI terestrI In Carne angeLo sanCto aLoysIo VI.eIsatoVer... propItIo tV.bLa... ereCtVs aznoy MensIso CIetate IesV


St. Aloysius Gonzaga, Italia - the patron of students.
Saint Aloysius de Gonzaga, SJ (Italian: Luigi Gonzaga; 9 March 1568 – 21 June 1591) was an Italian aristocrat who became a member of the Society of Jesus. While still a student at the Roman College, he died as a result of caring for the victims of a serious epidemic. He was beatified in 1605 and canonized in 1726.

The general attributes of sculpture of St. Aloysius Gonzaga: children, crucifix, lilie

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Pri komunikaci, vedoucí z Prímetic na Znojmo, je umístena socha sv. Aloise z Gonzagy na zdené podnoži, z níž vybíhá do nízkého jehlanu masivní bohate tvarovaný volutový sokl s vysokou trnoží, na prední strane vybaven dnes již špatne citelným nápisem v kapitále, puvodne s chronogramem. Boky soklu zdobí voluty s akantovým kvetem, rímsa je nad mušlovou ukoncující cástí nápisu obloukovite nahoru vypnuta. Na podstavci stojí na oblacné základne socha sv. Aloise v životní velikosti, v knežském rouchu s bohatými draperiemi, sklánející se ke kríži, který drží v rukou šikmo pred telem. Nad hlavou svetce je umístena paprscitá gloriola.V prední cásti monumentálního barokního kamenného podstavce sochy se v oválné kartuši torzálne dochoval devítirádkový latinský nápis sekaný a malovaný v novoveké kapitále s chronogramem (k roku 1747, dnes již necitelným).
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: CoLossVs honorIs perpetVI terestrI In Carne angeLo sanCto aLoysIo VI.eIsatoVer... propItIo tV.bLa... ereCtVs aznoy MensIso CIetate IesV

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.