1745 - Statue of St. John of Nepomuk - Slup, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 48° 46.978 E 016° 12.019
33U E 588174 N 5404024
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 6/17/2020 12:52:38 PM
Waymark Code: WM12MVB
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 12

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are red color-coded from the rest of the text.


The chronogram:
sIMon erDLer et ConIVX eIVs In zVLb eXstrVIt

The whole Latin inscription:
IN HONOREM AC VENERATIONEM DIVI TVTELARIS FAMAE IOANNIS NEPOMVCENI HANC LAPIDEAM STATVAM SIMON ERDLER ET CONIVX EIVS IN ZVLB EXSTRVIT


Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1741 je situována na prostranství pred Obecním úradem ve Slupi. Na ctvercové základne stojí bohate dekorovaný podstavec složený ze strední hranolové cásti, k níž ze dvou pohledove bocních stran priléhají bocní voluty, které jej nad profilovaným odstupnovaným soklem v celé délce rozširují do stran. Na celní strane je uprostred podnože ozdobná kartuš s rytým latinským nápisem a chronogramem k roku 1745. Podstavec je zakoncen výraznou rímsou, nad kterou leží plintus nesoucí tradicne ztvárnenou sochu svetce. Sv. Jan Nepomucký v typickém odevu stojí v mírném kontrapostu a svírá v rukou krucifix, z ramen mu vychází kruhová svatozár s hvezdami.

Na kamenném podstavci sochy se v ozdobné kartuši dochoval rytý desetirádkový latinský nápis v novoveké kapitále s chronogramem k roku 1745.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: sIMon erDLer et ConIVX eIVs In zVLb eXstrVIt

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.