1735 - Statue of St. John of Nepomuk - Dyjákovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 48° 46.333 E 016° 18.096
33U E 595634 N 5402951
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 6/17/2020 12:43:04 PM
Waymark Code: WM12MVA
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 12

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1735 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronogram:
DIVo IoannI nepoMVCeno obtVLIt gaLVs VVInnaSaint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Socha sv. Jana Nepomuckého, dríve umístená v lese smerem na Velký Karlov, se v soucasné dobe nachází na travnaté ploše v obci poblíž kostela. Nízká obdélná základna ukoncená oblounovou rímsou nese dvoustupnový sokl s probranými rohy. Dolní partie soklu s hladkými stenami ukoncená profilem zvonovnice prechází v horní cást, jejíž boky zdobí stlacená volutová krídla. Celní strana je zdobena kartuší s nápisem. Nahore nad kartuší je ješte rytá datace a iniciály. Sokl je ukoncen vyloženou rímsou profilace oblounu a podbrádky. Na soklu se nachází stylizovaná oblacná základna s postavou sv. Jana Nepomuckého. Svetec je oden do kleriky, rochety a kožešinové mozzetty, s biretem na hlave. V levé ruce drží palmovou ratolest pravou podepírá vrchol kríže s Kristem, který mu podává andílek stojící u jeho pravé nohy. Kompozice je doplnena druhým andílkem sedícím v oblacích pred svetcovou levou nohou. V prední cásti podstavce se v barokní kartuši dochoval sekaný ctyrrádkový latinský nápis v novoveké kapitále a minuskule s chronogramem k roku 1735.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: DIVo IoannI nepoMVCeno obtVLIt gaLVs VVInna

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.