1731 - Statue of St. John of Nepomuk - Miroslav, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 48° 56.777 E 016° 18.872
33U E 596250 N 5422317
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 6/14/2020 2:25:26 AM
Waymark Code: WM12M7Q
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 11

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1731 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronogram:
suVXerat en DIVo statVaM LVCa aLba patrono


Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)


=========================================================


Na ctvercové základne hranolový profilovaný sokl s rytými pravoúhlými vpadlinami s vyžlábnutými rohy. Na prední strane soklu minuskulní chrongramní nápis, okolo nápisu ryté jednoduché symboly hvezd. Sokl ukoncen vyloženou profilovanou rímsou. Na podnoži socha svetce v životní velikosti v kontrapostu, levou nohou mírne nakrocený, levou rukou drží v nárucí kríž s korpusem. Svetec oden v kanovnické rouchu, prostovlasý, hlavou vzhlížející smerem ke kríži. Okolo hlavy pozlacená svatozár s peti nepomucenskými hvezdami. U pravé svetcovy nohy sedí putto v bederní roužce vzhlížející smerem k nebi, pred sebou pridržuje symbol hvezdy.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: suVXerat en DIVo statVaM LVCa aLba patrono

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.