1680 & 1777 & 1831 - Marian Column - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 11.716 E 016° 36.468
33U E 617135 N 5450408
Quick Description: A four chronograms on the Marian Column in Brno
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 6/13/2020 10:58:01 AM
Waymark Code: WM12M11
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 14

Long Description:
The Marian Columns were built in Bohemia and Moravia often as commemorative columns, as a reminder of the tragic events, especially the wars and the plague epidemics.

The chronograms are located on the pedestal of the Marian Column. The Roman numerals of chronograms are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The chronograms:
In hoC ContrIbVere CLerVs nobILItas MagIstratVs CIVes aC InCoLae // 1777
hI oMnes praeCantVr Vt a LVe CVstoDIantVr // 1777

honorI . beatIssIMae . VIrgInIs . pestIfera . Instante . ChoLera . Dote . CIVIs . LIbera . senatVs . renoVabat . // 1831

fILIo VIrgInIs VIrgInI parentI qVInqVe In pestIfera LVe patronIs sebastIano, roCho, CaroLo boroMeo, franCIsCo XaVerIo, et rosaLIae VoVIt regIa Vrbs brVnensIs // 1680


=========================================================

Rane barokní morový sloup se nachází v severozápadní cásti centrálního námestí Svobody a tvorí jeho výraznou dominantu. Ve své soucasné podobe byl vztycen v roce 1689 na památku morové epidemie, která zasáhla Brno v letech 1679 – 1680. Autorem návrhu byl brnenský stavitel Jan Krtitel Erna. Na výrobe sloupu se podílelo hned nekolik umelcu. Na vrcholu sloupu se nachází socha Panny Marie, která je spolu se sochou sv. Rozálie, jež je umístená v kamenném podstavci sloupu a uznávaná katolickou církví jako patronka proti moru, dílem rakouského sochare Ferdinanda Pfaundlera. Na podstavci se tycí ctyri sochy svetcu, na jejichž zbudování se velkou merou zasloužili umelci Baltasar Frobel a Jan Kašpar Pröbstl. Svetci na podstavci predstavují, stejne jako sv. Rozálie, patrony proti moru. Nejznámejší z nich je sv. Roch, který onemocnel morem, když pomáhal nakaženým, a uzdravil se díky své víre. Dalšími svetci na podstavci jsou sv. Sebastian, sv. František Xaverský a sv. Karel Boromejský. Morový sloup byl vyhlášen v roce 1958 kulturní památkou. V roce 2006 byl v rámci kompletní rekonstrukce námestí Svobody celý zrekonstruován.
Text of the original chronogram: In hoC ContrIbVere CLerVs nobILItas MagIstratVs CIVes aC InCoLae // hI oMnes praeCantVr Vt a LVe CVstoDIantVr // honorI . beatIssIMae . VIrgInIs . pestIfera . Instante . ChoLera . Dote . CIVIs . LIbera . senatVs . renoVabat // fILIo VIrgInIs VIrgIn

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

Type of numerals used: Not listed

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
pet@s visited 1680 & 1777 & 1831 - Marian Column - Brno, Czech Republic 8/1/2021 pet@s visited it
Olii05 visited 1680 & 1777 & 1831 - Marian Column - Brno, Czech Republic 7/1/2021 Olii05 visited it

View all visits/logs