Unknown title, Max Johs. Arildskov, Albæk - Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
N 56° 29.073 E 010° 09.756
32V E 571597 N 6260616
Quick Description: Maleri af Max Johs. Arildskov fra toppen af bakken ved Albæk. Painting by Max Johs. Arildskov from top of the hill at Albæk.
Location: Denmark
Date Posted: 6/12/2020 2:26:18 PM
Waymark Code: WM12KW3
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 5

Long Description:
Billedet forestiller landskabet fra toppen af bakken ved Albæk lidt øst for Randers. Til højre skimtes det karakteristiske kirketårn og til venstre i billedet ses de store firlængede gårde. Hvis man ser godt efter ses også konturerne af et skib ude på markerne! Randers Fjord løber her, og det ser faktisk ud som om skibene sejler hen over markerne i landskabet herude.

Billedet er malet i 1936.

Kunsneren Max Johs. Arildskov blev født i 1896 på godset Overgård som ligger ca. 25 km nord for Albæk, som er maleriets motiv. I skarp modsætning til det idylliske motiv, står kunstnerens egen kariere.

Max Arildskov (født Jørgensen) var en af den danske nazismes pionerer. I 1919 meldte han sig sammen med sin far til den estiske selvstændighedskrig, hvor han avancerede til løjtnant i Dansk-Baltisk Auxiliær Corps.

Tilbage i Danmark var Arildskov aktiv i flere højrefløjsgrupper, hvor han fik tilnavnet “Den danske Mussolini”. Under dannelsen af den sønderjyske Grænseforeningens skyttekorps “Jydske Værn” 1932 mødte han Frits Clausen, der ledte Arildskov i retning af DNSAP, og han meldte sig 1933 ind i partiet.

Efter 2. verdenskrigs afslutning blev han idømt 8 års fængsel, men blev benådet i august 1948.

Arildskov døde i 1986.
Kilde: wikipedia.

English: The painting is depicting the landscape on top of the hill just north of the little village Albæk situated east of Randers. To the rigth the characteristic church tower and to the left the large four winged farm houses. If you take a close look you will also see the contours of a ship on the fields. Randers Inlet is running here, and it actually looks excatly as if the ships are sailing across the fields in this area.

The painting is from 1936.

The artist Max Johs. Arildskov was born at the nobleman's estate Overgård in 1896 situated 25 km north of Albæk. In sharp contrast to the idyllic subject of the painting is the career of the artist:

Arildskov was a Danish National Socialist political activist and collaborator prior to and during World War II. The corps contract expired, and most of them had returned to Denmark at the end of August 1919, [1] but some veterans Arildskov joined the Swedish Legion, a part of Admiral Alexander Koltsjak's Russian Northwest Army under General Nikolaj Judenitj. The Northwest Army consisted of Zaren's life kosaks and other "white" Russians, a worn and ill-equipped army who attacked Petrograd in October 1919. A battle that became a strategically important victory for the Bolsheviks. In 1932 he met Frits Clausen and joined his political grouping National Socialist Workers' Party of Denmark (DNSAP). He quickly advanced through the ranks, first as district leader, later member of the party staff and eventually became a candidate for the parliamentary elections in 1943. When DNSAP lost the election he blamed Fritz Clausen for his failures. On 5 May he started his own party, New Denmark (Danish: Nye Danmark), and on 4 June he was excluded from DNSAP. In October 1943, he co-founded the Schalburg Corps in collaboration with the Danish People's Defence. Later he contributed to the creation of the Landstormen, a paramilitary militia, who reached the size of about 200 people. On 9 January 1944 he became commander of this militia. In July 1944, he dismantled the Schalburg Corps together with the corps administrator Jens Peter Krandrup. After the war he was arrested, and after a trial was sentenced to eight years in prison. However he was pardoned on 9 May 1948. He died in 1986. Source: wikipedia.org
Website of painting. Exact URL of painting is required: [Web Link]

Artist: Max Johannes Arildskov

Date of Painting: 1/1/1936

Date of Your Photograph: 6/11/2020

Medium of Painting: oil on canvas

Visit Instructions:
Describe your visit, including the date, with as much detail as possible, and contribute at least one photo, original, different from those already in the gallery, if possible.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Paintings Then and Now
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
kallehaugerne wrote comment for Unknown title, Max Johs. Arildskov,  Albæk - Denmark 10/15/2020 kallehaugerne wrote comment for it