1822 - Statue of St. Wenceslaus - Jilemnice, Czech Republic[
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 36.560 E 015° 30.272
33U E 535698 N 5606503
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. Wenceslaus beside the Church of St. Lawrence
Location: Liberecký kraj, Czechia
Date Posted: 6/5/2020 1:02:36 PM
Waymark Code: WM12JMR
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 12

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1822 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronogram:
In ponte neoereCto effIgIes In nonoreM DIVI VVenCesLaI eLaborata est
CZ: Na moste znovuvztyceném socha k pocte svatého Václava vypracována bylaSt. Wenceslaus is the main patron saint of Bohemia.

The first Czech saint and the patron saint of the Czech state, Wenceslas (Václav in Czech) served as duke of Bohemia from 921 until his death in 929 or 935. Though he died young, this martyr’s accomplishments were many. He built numerous churches in Bohemia and was deeply respected as a pious, moral, educated and intelligent man who promoted the Christian faith and took care of the poor, the sick, the widowed and the orphaned by doing charitable deeds.

Source and more information: (visit link)


St. Lawrence`s Church is a building of the High Baroque style built in 1729 - 1736.
It was built according to a design by J. J. Aichbauer. Unfortunately, it lost the typically Baroque feathery shape in the town fire of 1838. Then, the nave was quickly covered with an ordinary gable roof; the tower received a tent roof. The external decorations were made by engraver and sculptor called Jan Sucharda, amidst whose descendants we find also Cyril Bouda. Above the altar we can see the painting of the Torture of St. Lawrence by Dominik Kiderman; we should also mention the statue of the Madonna from the early 15th century and tin font below the pulpit from 1545. The temple boasts exceptional acoustics enhancing the sound of the Baroque organ from 1788. The church is surrounded by statues of St. Wenceslaus, St. Barbara and St. John of Nepomuk. The church also has an Empire-style presbytery.

=========================================================

Svatý Václav (asi 907 – 28. zárí 935, príp. 929, nemecky Wenzel von Böhmen) byl ceský kníže a svetec, který je hlavním patronem ceského národa a symbolem ceské státnosti.

Podle povesti byl vychováván svou babickou svatou Ludmilou a vzdelával se na Budci. Jako kníže, po porážce od saského krále Jindricha Ptácníka, dokázal zachovat suverenitu ceského státu a založil rotundu svatého Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražden ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu prevzal vládu. Po smrti zacal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu pripisovanou zbožnost (vlastnorucní pestování vína a obilí pro svaté prijímání, péci o chudé, nemocné, otroky a vezne, stavení kostelu, kácení šibenic, nicení pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Pozdeji se stal symbolem ceského státu.


Zdroj: (visit link)


Kostel sv. Vavrince je stavbou vrcholného baroka, pochází z let 1729-1736. Byl postaven podle projektu J. J. Aichbauera. Vnejší výzdobu chrámu provedl rezbár a sochar Jan Sucharda, z jehož rodu pochází i Cyril Bouda. Nad oltárem visí obraz Umucení svatého Vavrince od Dominika Kindermana, za pozornost stojí i soška Madony z pocátku 15. století a cínová krtitelnice pod kazatelnou z roku 1545. Chrám má vynikající akustiku, kterou využívají barokní varhany z roku 1788. U kostela stojí sochy sv. Václava, sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého. K chrámu patrí také empírová fara.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: In ponte neoereCto effIgIes In nonoreM DIVI VVenCesLaI eLaborata est

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

English translation of the chronogram: Not listed

Website explaining the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.