Søndergade Apotek - Horsens, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 55° 51.708 E 009° 50.799
32U E 552991 N 6191022
Quick Description: Apoteksbygningen er fra 1736 og fungerer stadig som apotek...The pharmacy building dates from 1736 and still functions as a pharmacy.
Location: Denmark
Date Posted: 5/12/2020 9:19:21 AM
Waymark Code: WM12EWM
Published By: Groundspeak Regular Member n2life
Views: 0

Long Description:
Apoteksbygningen, opført 1736, blev oprindelig indrettet med Apotek i den østre side af stueetagen og privatbolig i den vestre. Og så var der lager på 1. sal. På 1. sal var der også den store sal, som de større Borgerhuse havde dengang, og som kun blev brugt et par gange om året og ellers stod tom. Dette varede til 1980, hvor Apoteket blev udvidet til hele stueetagen. Fra den tid stammer det nuværende loft i Apoteket, der ikke er et træloft, men malet direkte på loftpudset.
Af de 9 Apotekere, der har været på Apoteket, har de 6 heddet Helms, og 2 Schmidter har haft familiemæssig tilknytning til Familien, hvilket er enestående i dansk Apoteksvæsen.The pharmacy building, built in 1736, was originally furnished with a pharmacy on the east side of the ground floor and private residence in the west. And then there was storage on the 1st floor. On the first floor there was also the large hall that the larger Citizens' Houses had at that time, which was used only a few times a year and was otherwise empty. In 1980, the pharmacy was expanded to the entire ground floor. From that time, the current ceiling in the pharmacy, which is not a wooden ceiling, is painted directly on the ceiling.
Street Address:
Søndergade 12
Horsens, Danmark
8700


Visit Instructions:
1. A clear photo of the establishment.

2. A brief narrative about the store, it's location, and any unique or unusual features. Did you enjoy your visit?
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Independent Pharmacies
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.