1759 - Statue of St. John of Nepomuk - Planany, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 03.086 E 015° 01.775
33U E 502117 N 5544349
Quick Description: Two chronograms on the pedestal of the statue of St. John of Nepomuk in centre of Planany village
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 5/9/2020 2:33:31 PM
Waymark Code: WM12EDY
Published By: Groundspeak Premium Member PISA-caching
Views: 11

Long Description:
The chronograms are located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1759 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronograms:
statuam hanC Mens grata LoCI patrI offert DIVe Ioannes // 1759
eCCe tIbI pIa Dat pLananIana ManVs // 1759
CZ: Sochu tuto mysl vdecná místa otci prináší, svatý Jane, hle, tobe zbožná dává plananská ruka
Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) [Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes (or Ioannis) Nepomucenus (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic), who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and he refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Socha stojí na trojbokém podstavci s mohutnými volutami po stranách. Prucelí zdobí kartuše zdobená rokaji s latinsky psaným nápisem. Socha je zachycena v kontrapostu s uvolnenou pravou nohou a v mírném šroubovitém pohybu tela. Svetec v tradicním odevu drží v nárucí Ukrižovaného.

Sochu nechali postavit místní obcané jako podekování za záchranu v pruskorakouské válce (bitva u Kolína).
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: statuam hanC Mens grata LoCI patrI offert DIVe Ioannes // eCCe tIbI pIa Dat pLananIana ManVs

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

English translation of the chronogram: Not listed

Website explaining the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.