1772 - Statue of St. Wenceslaus - Klatovy, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 23.826 E 013° 17.801
33U E 376411 N 5472996
Quick Description: A chronogram on the pedestal of the statue of St. Wenceslaus
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 3/21/2020 2:23:00 AM
Waymark Code: WM127FW
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 5

Long Description:
The chronogram is located on the sandstone pedestal. The Roman numerals of chronogram are larger than the other letters and are not color-coded from the rest of the text.

The year 1772 from the chronogram referring to erection of the statue.

The chronogram: sanCtVs VVenCesLaVs sIt MeDIator


St. Wenceslaus is the main patron saint of Bohemia.

The first Czech saint and the patron saint of the Czech state, Wenceslas (Václav in Czech) served as duke of Bohemia from 921 until his death in 929 or 935. Though he died young, this martyr’s accomplishments were many. He built numerous churches in Bohemia and was deeply respected as a pious, moral, educated and intelligent man who promoted the Christian faith and took care of the poor, the sick, the widowed and the orphaned by doing charitable deeds.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Socha stojí vedle barokní kaple. Kaple byla postavena roku 1696 na míste chalupy manželu Ondreje a Anny Hisperkových. Byl v ní prechováván obraz Panny Marie Klatovské, který byl v roce 1686 umísten do farního kostela. V roce 1715 z nadace Anny Terezie Fuxové z Valburku byl postaven pri kapli špitál pro chudé a nemocné.Bohužel v padesátých letech minulého století neblahé historické události zpusobily, že kaple byla uzavrena, ponechána zubu casu, oltár i dve sochy ve vnejších výklencích byly nenávratne ztraceny neznámo kam. Zustalo jen pár lavic, holý interiér a pred kaplí socha sv. Václava z roku 1772 s nápisem SANCTVS WENCESLAVS SIT MEDIATOR a socha Panny Marie IMMACULATY z roku 1746 s latinským nápisem v prekladu znamenajícím "Nad hvezdy krásná nad slunce jasná Matko Páne pros za nás AVE".
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: sanCtVs VVenCesLaVs sIt MeDIator

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.