Fulco de minstreel - IJsselstein, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member Becktracker
N 52° 01.082 E 005° 02.448
31U E 640038 N 5765009
Quick Description: Statue of Fulco the minstrel, from a story of C.J. Kieviet, in IJsselstein, the Netherlands
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 3/14/2020 12:56:42 AM
Waymark Code: WM126QC
Published By: Groundspeak Premium Member DnRseekers
Views: 7

Long Description:
Van de website van Bert van Zandwijk:

In het centrum van IJsselstein staat een beeld van Fulco de Minstreel, een jongeman met een luit in de hand en een zwaard in de schede. Het beeld is in 1980 vervaardigd door de beeldhouwers Peter Siccama en Martijn Vergouw en in 1983 door de RABO-bank geschonken aan de stad. Ook het Fulcotheater en het Fulco Mannenkoor, beiden in IJsselstein, verwijzen naar hem. Maar wie was nu eigenlijk Fulco de Minstreel?

De gemeente IJsselstein schrijft op haar website: Het standbeeld van Fulco de Minstreel herinnert inwoners van IJsselstein aan de trouw van de dappere schildknaap Fulco aan de stad IJsselstein. Al vele jaren heeft Fulco met zijn minstreel in de hand standvastig zijn plek in het centrum van de stad, op de hoek van de Schuttersgracht. Fulco met zijn minstreel in de hand? Tja!

Het beeld heeft sinds 2013 een nieuwe locatie op de Overtoom. Bij het beeld is een granieten plaat geplaatst met de tekst:

Fulco, 1279 – 1363,
De oude stad van IJsselstein
Laat hier jouw moed en daden fel
Jouw liederen en snarenspel
In brons en steen vereeuwigd zijn

Die geboorte- en sterfdatum zijn een verzinsel van de RABO-bank, want Fulco heeft niet echt bestaan. Hij is de hoofdpersoon uit de jeugdroman ‘Fulco de Minstreel’ uit 1892 van Cornelis Johannes Kieviet, een schrijver die vooral bekend is geworden door zijn boeken over Dik Trom. Het boek is een geromantiseerd verhaal over een historische gebeurtenis die zich heeft afgespeeld rondom Gijsbrecht van IJsselstein en zijn vrouw Bertha van Heukelom.

in English:
In the center of IJsselstein is a statue of Fulco de Minstrel, a young man with a lute in his hand and a sword in the sheath. The statue was created in 1980 by sculptors Peter Siccama and Martijn Vergouw and donated to the city in 1983 by the RABO bank. The Fulco Theater and the Fulco Male Choir, both in IJsselstein, also refer to him. But who was actually Fulco de Minstrel?

The municipality of IJsselstein writes on its website: The statue of Fulco de Minstreel reminds residents of IJsselstein of the loyalty of the brave squire Fulco to the city of IJsselstein. For many years, Fulco with his minstrel in hand has steadfastly found his place in the center of the city, on the corner of Schuttersgracht. Fulco with his minstrel in hand? Well!

The statue has had a new location on the Overtoom since 2013. A granite slab with the text:

Fulco, 1279 - 1363,
The old town of IJsselstein
Let your courage and actions fierce here
Your songs and string playing
Be immortalized in bronze and stone

That date of birth and death are a figment of the RABO bank, because Fulco did not really exist. He is the main character of the 1892 youth novel "Fulco de Minstrel" by Cornelis Johannes Kieviet, a writer best known for his books on Dik Trom. The book is a romanticized story about a historical event that took place around Gijsbrecht van IJsselstein and his wife Bertha van Heukelom.
Character Type: Literature

Character originator: C.J. Kieviet

Internet Link: [Web Link]

Address or Location:
Overtoom, IJsselstein, the Netherlands


Visit Instructions:

Provide a picture of the statue or something at the site relating to it.

You can be in the photo if you desire.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Famous Fictional Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Becktracker visited Fulco de minstreel - IJsselstein, the Netherlands 1/4/2022 Becktracker visited it
Andre 61 visited Fulco de minstreel - IJsselstein, the Netherlands 12/29/2020 Andre 61 visited it
Becktracker visited Fulco de minstreel - IJsselstein, the Netherlands 3/13/2020 Becktracker visited it

View all visits/logs