Hjulkors og skåltegn, Lille Strandbygård, Bornholm, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 55° 03.407 E 014° 47.991
33U E 487214 N 6101128
Quick Description: Cupmarks and wheel cross... Skåltegn og Hjulkors
Location: Denmark
Date Posted: 3/6/2020 10:40:48 AM
Waymark Code: WM125VD
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 0

Long Description:
The carving field at Ll. Strandbygård is the largest in South Bornholm. On a flat rock that rises slightly above the surrounding field surface, there are at least 15 wheelcrosses, several of which are only very slightly carved. 2 of the largest wheel crosses have a double ring and horn-like protrusions. Around the wheel crosses are seen a foot sole and 92 cupmarks, 4 of which are joined in a cross-like figure. Several layers of indentations may be hidden, the most obvious of which may have constituted an overall motif. Several of the spokes of the wheel cross are oriented E-W. Others are oriented to the sun's rise and fall midsummer. The rock carvings at Ll. Strandbygård was found in 1878 and preserved in 1891.

Several rock carvings are known from the area with cupmarks, and together with a large density of burial mounds it indicates a rich Bronze Age settlement (1700-500 BCE). Unfortunately, many of the carvings and burial mounds were removed in the late 1800s.


The Wheel Cross was used in the older Bronze Age in the year 1,700 BC. eventually in the Bronze Age in 500 BC. The motif is found on many bronze objects dating from tombs. In the older Bronze Age, the people of the North got the bronze from Czechoslovakia and the countries down to the Black Sea. In these southern areas the wheel cross was widely used and it is probably from there that the motif reaches to the North along with the bronze objects.

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

Helleristningsfeltet ved Ll. Strandbygård er det største på Sydbornholm. På en flad sten, der hæver sig lidt over den omgivende markoverflade, findes mindst 15 hjulkors, flere af hjulene er kun meget svagt indhuggede. 2 af de største hjulkors har en dobbelt ring og hornlignende udvækster. Omkring hjulkorsene ses en fodsål og 92 skålgruber, hvoraf 4 er forbundet i en korslignende figur. Der kan gemme sig flere lag af indhugninger, hvor de tydeligste kan have udgjort et samlet motiv. Flere af hjulkorsenes eger er orienteret Ø-V. Andre er orienteret efter solens opgang og nedgang midsommer. Helleristningerne ved Ll. Strandbygård blev fundet i 1878 og fredet i 1891.

Fra området kendes adskillige helleristningssten med skålgruber, og sammen med en stor tæthed af gravhøje vidner det om en rig bronzealderbygd (1700-500 f.v.t.). Desværre blev mange af helleristningerne og gravhøjene fjernede i slutningen af 1800-tallet.

Hjulkorset blev anvendt i ældre Bronzealder år 1.700 f.Kr. til sidst i bronzealderen år 500 f.Kr.. Motivet findes på mange bronzegenstande, der kan dateres fra gravfund. I ældre bronzealder fik menneskerne i Norden bronzen fra Tjekkoslovakiet og landene ned mod Sortehavet. I disse sydlige områder bliv hjulkorset meget anvendt og det er nok derfra, motivet når til Norden sammen med bronzegenstandene.
Type of Pictograph: Petroglyph

Visit Instructions:
1. You may log as many different waymarks as you wish but you may only log each one once.

2. You must include a close up photo of the pictograph and your GPSr. The pictograph must be recognizable.

3. Tell a little bit about what you learned of the area.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Pictographs
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.