1714 - Marian Column - Obristvi, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 50° 17.753 E 014° 28.761
33U E 462916 N 5571658
Quick Description: A four chronograms on the Marian Column in Obristvi village
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 3/3/2020 12:08:05 PM
Waymark Code: WM125FK
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 11

Long Description:
The Marian Columns were built in Bohemia and Moravia often as commemorative columns, as a reminder of the tragic events, especially the wars and the plague epidemics.

The chronograms are located on the pedestal of the Marian Column. The Roman numerals of chronograms are larger than the other letters and are red-brown color-coded from the rest of the text.

The year 1714 from the chronograms referring to erection of the column.

The chronograms:
LaVs atqVe gLorIa sanCtIs qVIbVs patroCInianitIbVs et protegenitIbVs a LethaLI ContagIosaqVe LVe ConserVtI sVMVs // 1714
CZ: Chvála a sláva svatým, jejichž opatrovnictvím a ochranou jsme byli ochránení od nakažlivé nemoci


statVa haeC MarIae honorI erIgItVr a LeopoLDo // 1714
ILLVstrIss stIrpe traVtManDorffICa // 1714
et MarIa CharLotta e sLaVatIanIs orIVnDa // 1714
CZ: Tuto sochu nechali na pocest Panny Marie postavit Leopold z Trauttmansdorfu a Marie Karolína, rozená Slavatová z Chlumu.

=========================================================

Morový sloup se sochami svetcu stojí na návsi proti domu cp. 5. Pískovcový morový sloup se skládá ze ctvercového a ctyr postranních podstavcu se socharskou výzdobou. Na hlavním podstavci posazen menší sokl, z nehož vystupuje vysoký sloup, ve vrcholu P. Marie s Ježíškem a sv. Josef. Barokní práce z r. 1714.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: LaVs atqVe gLorIa sanCtIs qVIbVs patroCInianitIbVs et protegenitIbVs a LethaLI ContagIosaqVe LVe ConserVtI sVMVs // statVa haeC MarIae honorI erIgItVr a LeopoLDo // ILLVstrIss stIrpe traVtManDorffICa // et MarIa CharLotta e sLaVatIanIs orIVnDa

Pure chronogram?: yes

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.