Slusegårds Vandmølle
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 55° 00.065 E 014° 59.846
33U E 499835 N 6094911
Quick Description: Slusegårdens vandmølle og ørredhus ligger ved Øle Å umiddelbart før dennes udløb i Østersøen. Slusegården's watermill is located on Øle Stream
Location: Denmark
Date Posted: 2/23/2020 9:25:40 AM
Waymark Code: WM1247C
Published By: Groundspeak Premium Member jotheonly
Views: 0

Long Description:
Slusegården's watermill is located on Øle Stream immediately before its outlet in the Baltic Sea.
Here is a turbine dam, to which a trout house is connected, in addition to the water mill.
The mill was established in the early 1800s.

The water supply to the mill is regulated with risers and other dams are also connected to overflows.

After being in very poor condition, the new owner from 1949, Sv.Å. Christoffersen, in collaboration with the National Museum and the Bornholm Museum, seized a major refurbishment of mill dams and buildings in the 1950s and 1960s.

The watermill wheel was renewed in 1989 and the mill's grinder can now function.

The whole complex is unique and therefore both nature conservation and building peace with public access.


)()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()Slusegårds vandmølle ligger tæt ved udløbet af Øle å på Sydbornholm. Her er opdæmmet en mølledam, hvortil der foruden vandmøllen er tilsluttet et ørredhus. Til anlægget hører også et klækkehus til udklækning af ørredyngel og et kildehus over en kilde, som forsyner klækkehuset med rent vand.

Vandforsyningen til mølle og ørredhus fra dammen reguleres med stigborde, og til dammen er også tilsluttet andre stigborde til overløb.
Møllen er etableret i begyndelsen af 1800tallet, mens ørredhuset er opført i midten af 1800tallet af Slusegårdens ejer efter inspiration fra lignende franske anlæg.

Møllehuset er en stråtækt fire fag lang bindingsværksbygning, hvor møllehjulet sidder overdækket i det ene åbne yderfag. Vandhjulet trækker en enkelt kværn til maling af mel med direkte træk fra mølleakslens gravhjul.

Til gravhjulet kan også tilkobles en snorskive, som med et langt endeløst reb kunne trække en sav og hakkelsesmaskine oppe på gården.

Efter at have været i meget ringe forfatning tog den nye ejer fra 1949, Sv.Å. Christoffersen, i samarbejde med Nationalmuseet og Bornholms Museum, fat på en større istandsættelse af mølledam og bygninger i 1950erne og -60erne.

Vandmøllehjulet blev fornyet i 1989, og møllens kværn kan nu fungere.

Hele komplekset er unikt, og derfor både naturfredet og bygningsfredet med offentlig adgang.
Current Status: Still In Use

Current Use: grinding flour

Visit Instructions:
Provide a picture of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Water Mills
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.