Japanse tuin, Den Haag, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Becktracker
N 52° 06.028 E 004° 20.014
31U E 591342 N 5773051
Quick Description: Great Japanese gardens in the Haagse Hout in the Hague
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 2/21/2020 6:58:25 AM
Waymark Code: WM123YQ
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 11

Long Description:
NL From the website of Paradijvogels magazine:
“De Japanse Tuin maakt deel uit van het Haagse Landgoed Clingendael. Een prachtig kleurrijk stuk grond van historische waarde die slechts 8 weken per jaar te bewonderen is vanwege de kwetsbaarheid ervan. Bijzondere bloemen en planten zijn nu in volle bloei: tot en met zaterdag 11 juni is de Japanse Tuin dit voorjaar nog geopend. Daarna opent het pas weer in het najaar. Een mooi moment dus om dit prachtige rijksmonument nog even te bezoeken.

Het ontstaan van de Japanse Tuin
De tuin werd begin 20e eeuw aangelegd door de toenmalige eigenaresse van het landgoed Clingendael, Marguerite M. Baronesse van Brienen (1871-1939), ook wel freule Daisy genoemd. Tijdens een reis naar Japan was ze onder de indruk van de exotische Japanse tuinkunst.

In Japan werden tuinen bijvoorbeeld heel anders aangelegd dan in Europa. Ze kenden daar andere plantensoorten en er werd gebruik gemaakt van een andere snoeivorm. Freule Daisy nam daarom planten en ornamenten mee zoals lantaarns, een watervat, beeldjes en bruggetjes en liet in 1910 de Japanse Tuin in Den Haag aanleggen.

Wat is er te zien?
De Japanse Tuin is de enige tuin in Nederland uit het begin van de 20e eeuw en een echt voorbeeld van tuinen uit die periode. Naast de vele Japanse tuinornamenten vind je er waterweggetjes, een bodem bedekt met een prachtige rijke moslaag en een mooi, onlangs gerenoveerd paviljoen.

Je kunt er heerlijk wandelen langs uitbundig bloeiende tuinazalea’s, rhododendrons, prunussen en Japanse esdoorns. In het theehuis op het landgoed kun je nog even nagenieten onder het genot van een kopje thee.

Een bezoek aan de Japanse Tuin
De Japanse Tuin is vanwege zijn kwetsbaarheid jaarlijks slechts een korte periode geopend. Daarnaast worden er een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd toegelaten vanwege de kwetsbaarheid van de aanplant. Hierdoor kan het gebeuren dat je even moet wachten voor je naar binnen kan, maar het wachten is zeker de moeite waard.

ENG From the website of Paradijvogels magazine:
The Japanese Garden is part of the Clingendael Estate in The Hague. A beautiful colorful piece of land of historical value that can only be admired 8 weeks a year because of its vulnerability. Special flowers and plants are now in full bloom: up to and including Saturday 11 June, the Japanese Garden is still open this spring. After that it only opens again in the fall. A great moment to visit this beautiful national monument.

The origin of the Japanese Garden
The garden was laid out in the early 20th century by the then owner of the Clingendael estate, Marguerite M. Baronesse van Brienen (1871-1939), also known as Lady Daisy. During a trip to Japan she was impressed by the exotic Japanese garden art.

For example, gardens were laid out very differently in Japan than in Europe. They knew other plant species there and a different form of pruning was used. Freule Daisy therefore brought plants and ornaments such as lanterns, a water barrel, statuettes and bridges and in 1910 had the Japanese Garden built in The Hague.

What is there to see?
The Japanese Garden is the only garden in the Netherlands from the beginning of the 20th century and a real example of gardens from that period. In addition to the many Japanese garden ornaments you will find waterways, a bottom covered with a beautiful rich moss layer and a beautiful, recently renovated pavilion.

You can stroll along exuberantly flowering garden azaleas, rhododendrons, prunuses and Japanese maple trees. You can enjoy a cup of tea in the tea house on the estate.

A visit to the Japanese Garden
Due to its vulnerability, the Japanese Garden is only open for a short period each year. In addition, a limited number of visitors are admitted at the same time due to the vulnerability of the plantings. Because of this it may happen that you have to wait a while before you can enter, but it is certainly worth the wait.

Name: Japanse tuin

Location (specific park it is located within): Landgoed Clingendael

City: Den Haag

Fees: no

Designer: Barones Marguerite M. van Brienen

Date of Creation: 1910

Parking Coordinates: N 52° 05.830 W 004° 19.992

Garden Website: Not listed

Visit Instructions:
To help give a different perspective and to better the waymark for future visitors please tell us about your visit and upload a favorite photograph you took while visiting the garden. Although visiting this waymark in person is the only thing required of you to receive credit for your visit, taking the time to add this information is greatly appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Japanese Gardens
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
T-Team! visited Japanse tuin, Den Haag, the Netherlands 7/18/2022 T-Team! visited it
StefandD visited Japanse tuin, Den Haag, the Netherlands 1/23/2021 StefandD visited it
Andre 61 visited Japanse tuin, Den Haag, the Netherlands 12/6/2020 Andre 61 visited it
GEOrgCACHING visited Japanse tuin, Den Haag, the Netherlands 10/20/2019 GEOrgCACHING visited it
GeoKars visited Japanse tuin, Den Haag, the Netherlands 10/20/2019 GeoKars visited it
Becktracker visited Japanse tuin, Den Haag, the Netherlands 6/5/2016 Becktracker visited it

View all visits/logs