1933 Mestská sporitelna, Slaný, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 13.880 E 014° 05.028
33U E 434654 N 5564753
Quick Description: The City Savings Bank building built in 1931
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 1/14/2020 3:56:07 AM
Waymark Code: WM11Z31
Published By: Groundspeak Premium Member rjmcdonough1
Views: 2

Long Description:
CZ: Budova mestské sporitelny byla postavená podle projektu architekta Jana Rejchla ve funkcionalistickém stylu. Základní kámen budovy byl položen dne 12. cervna 1930 a slavnostne byla otevrena 15. listopadu 1931. Sousoší Sporivosti na nároží sporitelny je z bohdanského pískovce a pochází z ateliéru akademického sochare Václava Nejtka, stejne jako bronzový dvojreliéf nad hlavním vchodem a reliéf z kararského mramoru ve vestibulu. V roce 2000 byla provedena rekonstrukce objektu, která se soustredila predevším na interiér budovy. Oproti puvodnímu stavu po dokoncení objektu došlo na budove sporitelny jen k marginálním zmenám.

EN: The building of the city savings bank was built according to the project of architect Jan Rejchl in the functionalist style. The foundation stone of the building was laid on June 12, 1930 and inaugurated on November 15, 1931. The sculptural group on the corner of the savings bank is from Bohdan-sandstone and comes from the studio of academic sculptor Václav Nejtek as well as bronze double relief vestibule. In 2000, the building was reconstructed, focusing mainly on the interior of the building. Compared to the original state after completion of the building, there were only marginal changes in the building of the savings bank.

Wikipedia: (visit link)
Year photo was taken: 1933 / 2020

Visit Instructions:

To log a visit to each spot you are required to take your own photo. Alternatively you can tell a story about your own experience at the location or any unique information about that location to count as a visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Photos Then and Now
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.