Air quality measurement Kladno - stred, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 08.630 E 014° 06.107
33U E 435820 N 5555009
Quick Description: A automated monitoring station in Kladno - stred
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 12/28/2019 9:02:20 AM
Waymark Code: WM11WC3
Published By: Groundspeak Premium Member Th4tGuy
Views: 15

Long Description:
CZ: Automatická merící stanice kvality ovzduší Kladno - stred, na námestí Karla Wittgensteina. Majitelem stanice je Ceský hydrometeorologický ústav (visit link) Stanice zahájila cinnost 10.2.1999.
Jedná se automatickou stanici (automatický imisní monitoring, AIM) – stanovení koncentrace probíhá prímo na míste analyzátorem, data jsou ihned odesílána do centrálního pocítace (vetšinou v 10min ci hodinovém intervalu).
Stanici tvorí klimatizovaný kontejner a senzory na merení - Prístroje pro pocítání cástic, automatické prachomery, sekvencní vzorkovace, nízkoobjemové vzorkovace, precipitacní kolektory, benzen monitory, automatické váhovny a další.

EN: Automatic air quality measuring station Kladno - center, on the square of Karel Wittgenstein. The station is owned by the Czech Hydrometeorological Institute (visit link) Station started 10.2.1999.
It is an automatic station (automatic air pollution monitoring, AIM) - the concentration is determined on the spot by the analyzer, the data is immediately sent to the central computer (usually in 10min or hour interval).
The station consists of an air-conditioned container and sensors for measurement - Particle counting devices, automatic dust meters, sequential samplers, low-volume samplers, precipitation collectors, benzene monitors, automatic weighing machines and others.
Visit Instructions:
You must post Waymark coordinates as well as a picture
of you with a GPSr or Geocaching/Waymarking
attire/equipment and the subject weather station in
the background. The main photo should be of just the
weather station itself.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Weather Stations
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
pet@s visited Air quality measurement Kladno - stred, Czechia 9/14/2020 pet@s visited it