Cerný Most, Prague Metro, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member obludak
N 50° 06.541 E 014° 34.633
33U E 469769 N 5550837
Quick Description: Stanice pražského metra Cerný Most leží v mestské cásti Cerný most. (Praha 14). EN: The station is situated in Cerny Most district (Prague 14).
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 12/17/2019 10:20:06 AM
Waymark Code: WM11TJX
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 11

Long Description:
Cerný Most je povrchovou stanicí s bocními nástupišti (jediná tohoto typu na trase B). Každé nástupište má délku 100,5 m a šírku 5 m. Stanice byla otevrena 8.11.1998 a od té doby slouží jako konecná stanice linky B. Za stanicí se nacházejí už jen 4 odstavné a obratové koleje, kde se nyní soupravy už jen obrací a pres noc i odstavují. Dríve se tu navíc provádely menší opravy souprav metra. Obestavený prostor metra je 134 914 m³. Ze stanice je možný prestup na mestskou a prímestskou dopravu. Vstup i výstup ze stanice je bezbariérový. Tato stanice byla vybrána jako první na instalaci a testování nájezdových ramp pro invalidní vozíky (nachází se v úrovni prvních dverí soupravy, 1. + 2. kolej).

EN:
Cerný Most is a surface station with side platforms (the only one of this type on route B). Each platform has a length of 100.5 m and a width of 5 m. The station was opened on 8.11.1998 and has since served as the final station of line B. Behind the station there are only 4 stabling and reversing tracks, where the trains are now just turning over night and wean. In addition, minor repairs to metro trains were carried out earlier. The built-up area of ??the metro is 134 914 m². From the station is possible to change to the city and suburban transport. Entry and exit of the station is wheelchair accessible. This station was chosen first to install and test wheelchair ramps (located at the first door of the set, 1st + 2nd track).
Is there other puplic transportation in the area?: Yes

What level is the station?: Street level

Visit Instructions:
You must upload at least two photo's:
A photo of the name of the station.
And a photo of the entrance of the station.
The station must be connected to a metro/subway rail-system.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest The Underground
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
JeanPierre12 visited Cerný Most, Prague Metro, CZ 1/13/2021 JeanPierre12 visited it