1728 - Svatý Jan Nepomucký / Saint John of Nepomuk, Milošice, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 17.026 E 013° 31.704
33U E 395158 N 5571218
Quick Description: Chronogram na podstavci sochy sv. Jana Nepomuckého v Milošicích / Chronogram on pedestal of statue of st. John of Nepomuk in Milošice
Location: Ústecký kraj, Czechia
Date Posted: 12/15/2019 3:17:53 AM
Waymark Code: WM11T8C
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 7

Long Description:
CZ: Na podstavci sochy sv. Jana Nepomuckého v Milošicích jsou nad sebou tri chronogramy:
honorI et VeneratIonI
DIVI IoannIs nepoMVCenI
patronI regnI fIerI feCIt;
VotI reVs DoMInVs
franCIsCVs tansVs;
DIe oCtaVa MaIJ
CVrrentIs annI atoVe
hIs VerbIs notatI.
Všechny odkazují k roku 1728, datu vzniku této sochy.
Rímská císla jsou zapsány vetšími literami (u tretího chronogramu nedusledne, to nejspíš zavinil restaurátor).

Barokní socharské dílo z roku 1728 tvorí dvojitý trojboký sokl a stojící figura sv. Jana Nepomuckého. Postava muže v kontrapostu je odena do knežského šatu. Pravou rukou si pred trupem pridržuje krucifix a v levé drží palmovou ratolest. Sokl i socha z pískovce. Socha sv. Jana Nepomuckého je pojata tradicne, svetec je oden v kanonickém rouchu s biretem na hlave. Postava je lehce esovite prohnutá. V levé ruce svetec svírá palmovou ratolest, v pravé drží kríž s korpusem. Hlava s polodlouhými vlnitými vlasy a vousem je naklonena nad pravé rameno.

Jan ci Johánek z Pomuka (mezi 1340 a 1350 v Pomuku, dnešním Nepomuku – 20. brezna 1393 v Praze) byl generální vikár pražského arcibiskupa, pozdeji uctívaný jako svatý Jan Nepomucký, mucedník katolické církve a jeden z ceských zemských patronu.

EN: On the pedestal of St. John of Nepomuk in Milošice there are three chronograms above each other:
honorI et VeneratIonI
DIVI IoannIs unVoVeR
a regler of a feeder;
VotI reVs DoMInVs
franCIsCVs tansVs;
DIe oCtaVa MaIJ
CVrrentIs annI atoVe
hIs VerbIs notatI.
They all refer to 1728, the date of origin of this statue.
Roman numbers are written in larger letters (inconsistent in the third chronogram, probably due to the restorer).

The Baroque sculpture from 1728 consists of a double triangular plinth and a standing figure of St. John of Nepomuk. The figure of a man in contrapost is dressed in a priest's robe. He holds a crucifix in front of the fuselage with his right hand and a palm branch in his left. Plinth and sandstone statue. Statue of st. John of Nepomuk is traditionally conceived, the saint is dressed in a canonical robe with a biret on his head. The character is slightly s-curved. In the left hand the saint clutches a palm branch, in the right hand he holds a cross with a corpus. The head with long wavy hair and beard is tilted over the right shoulder.

Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) (Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes Nepomucenus) (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic) who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: honorI et VeneratIonI DIVI IoannIs nepoMVCenI patronI regnI fIerI feCIt; VotI reVs DoMInVs franCIsCVs tansVs; DIe oCtaVa MaIJ CVrrentIs annI atoVe hIs VerbIs notatI

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.