Plaque Ján Kollár - Praha, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 04.823 E 014° 28.291
33U E 462188 N 5547701
Quick Description: Plaketa na hrobu básníka Jána Kollára// Plaque on the grave of poet Ján Kollár
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 12/6/2019 12:34:50 PM
Waymark Code: WM11QZ9
Published By: Groundspeak Premium Member blackjack65
Views: 10

Long Description:
CZ: Bronzová plaketa na hrobe ceského básníka slovenského puvodu Jána Kollára. Autor plakety neznámý. Ján Kollár byl puvodne pohrben na vídenském hrbitove Sv. Marxe (Skt. Marxer Friedhof), po zrušení tohoto hrbitova byl jeho hrob prenesen na nový Vídenský ústrední hrbitov a nakonec byl dne 16. kvetna 1904 prenesen na Olšanské hrbitovy v Praze.

Ján Kollár (29. cervence 1793 Mošovce – 24. ledna 1852 Víden), byl básník, jazykovedec, historik a evangelický duchovní slovenského puvodu, píšící cesky, významná osobnost ceského národního obrození a slovenského národního obrození, propagátor ideje slovanské vzájemnosti panslavismu.

EN: Bronze plaque on the grave of the Czech poet of Slovak origin Ján Kollár. Unknown plaque author. Ján Kollár was originally buried at the Vienna cemetery St. Marxer (Skt. Marxer Friedhof), after the cemetery was abolished, his grave was transferred to the new Vienna Central Cemetery and was finally transferred to the Olšany Cemeteries in Prague on 16 May 1904.

Ján Kollár (July 29, 1793 Mošovce - January 24, 1852 Vienna), was a poet, linguist, historian and evangelical cleric of Slovak origin, writing in Czech, a prominent figure of the Czech National Revival and Slovak National Revival, promoter of the idea of Slavic reciprocity of Panslavism.
Your impression of the sculpture?:

Date Sculpture was opened for vewing?: 1/1/1852

Website for sculpture?: [Web Link]

Where is this sculpture?:
I. obecní hřbitov
Olšanské hřbitovy
Prague, Prague Czechia
130 00


Sculptors Name: unknown

Visit Instructions:
1. Provide a tasteful picture of the sculpture, with another point of view from the original(no pictures of GPSr or yourself).

2. Provide your thoughts on the sculpture and your impression of it.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Relief Art Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.