Relief Rott family grave , Prague, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 04.832 E 014° 27.952
33U E 461784 N 5547721
Quick Description: Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hrbitovech v Praze // The tombstone of Rott family at the Olšany Cemeteries in Prague
Location: Hlavní město Praha, Czechia
Date Posted: 12/1/2019 11:47:18 AM
Waymark Code: WM11Q78
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 10

Long Description:
CZ: Autorem náhrobku rodiny Rottovy je Vilím Amort (1864 - 1913) (visit link)
Na vertikální kvádrové betonové desce se nachází bronzová deska s reliéfními výjevy. V centrální cásti je zobrazena ženská postava v životní velikosti v gestu, kdy se pri chuzi zastavila a ohlédla se za levým ramenem s pohledem na nebe. Za hlavou se nachází naznacená svatozár obklopená hvezdami. Na obou stranách v ramenech desky ve tvaru T vyrustají z oblak polopostavy andílku v žalostných gestech.

EN: The author of the tombstone of Rott family is Vilím Amort (1864 - 1913) (visit link)
On the vertical ashlar concrete slab there is a bronze slab with relief scenes. In the central section, a life-size female figure is shown in a gesture of stopping to walk and glancing behind her left shoulder, looking at the sky. Behind the head there is an indicated halo surrounded by stars. On both sides in the arms of the T-shaped plates grow out of the cloud half-figures of angels in pathetic gestures.
Your impression of the sculpture?:

Date Sculpture was opened for vewing?: 1/1/1905

Website for sculpture?: [Web Link]

Where is this sculpture?:
VI. hřbitov, 3. odd.
Olšanské hřbitovy
Prague, Prague Czechia
130 00


Sculptors Name: Vilím Amort

Visit Instructions:
1. Provide a tasteful picture of the sculpture, with another point of view from the original(no pictures of GPSr or yourself).

2. Provide your thoughts on the sculpture and your impression of it.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Relief Art Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.