Air quality measurement Kladno - Švermov, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 10.043 E 014° 06.362
33U E 436154 N 5557623
Quick Description: A automated monitoring station in Kladno - Švermov
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 11/29/2019 12:46:13 PM
Waymark Code: WM11PYK
Published By: Groundspeak Regular Member Math Teacher
Views: 13

Long Description:
CZ: Automatická merící stanice kvality ovzduší v Kladne - Švermove, Havlíckovo námestí. Majitelem stanice je Ceský hydrometeorologický ústav (visit link) Stanice zahájila cinnost 10.2.1999.
Jedná se automatickou stanici (automatický imisní monitoring, AIM) – stanovení koncentrace probíhá prímo na míste analyzátorem, data jsou ihned odesílána do centrálního pocítace (vetšinou v 10min ci hodinovém intervalu).
Stanici tvorí klimatizovaný kontejner a senzory na merení - Prístroje pro pocítání cástic, automatické prachomery, sekvencní vzorkovace, nízkoobjemové vzorkovace, precipitacní kolektory, benzen monitory, automatické váhovny a další.

EN: Automatic air quality measuring station in Kladno - Švermov, Havlíckovo square. The station is owned by the Czech Hydrometeorological Institute (visit link) Station started 10.2.1999.
It is an automatic station (automatic air pollution monitoring, AIM) - the concentration is determined on the spot by the analyzer, the data is immediately sent to the central computer (usually in 10min or hour interval).
The station consists of an air-conditioned container and sensors for measurement - Particle counting devices, automatic dust meters, sequential samplers, low-volume samplers, precipitation collectors, benzene monitors, automatic weighing machines and others.
Visit Instructions:
You must post Waymark coordinates as well as a picture
of you with a GPSr or Geocaching/Waymarking
attire/equipment and the subject weather station in
the background. The main photo should be of just the
weather station itself.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Weather Stations
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.