Water Tower - Cercany, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 50.928 E 014° 42.056
33U E 478499 N 5521863
Quick Description: Water Tower - Cercany
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 11/18/2019 8:28:28 AM
Waymark Code: WM11N8J
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 4

Long Description:
The former water tower, the museum now. The waterworks stands next to the railway station and used to serve as water storage for steam locomotives.

=========================================================


Stará vodárenská vež "U Sekalu" ležící u benešovského zhlaví cercanské stanice byla radu let prázdná, nevyužívaná a neutešene chátrala. Dnes se vodárenská vež nachází ve vlastnictví Obcanského sdružení Posázavský pacifik, které ji tím zachránilo od demolice v rámci rekonstrukce cercanské stanice.
Vež byla vybudována v tesné blízkosti strážního domku císlo 107 tak, že s ním splynula. V domku bydlela obsluha zarízení. Architektonické rešení vodojemu inspirovalo i stavitele v okolí. Prekrásná rímsa, složité zdobení omítek a tvar veže zaujal i tvurce prestavby mlýna ve ctyricátých letech, který podobnou vodárnu zbudoval na své stavbe.
Po ukoncení parního provozu již vodárenské zarízení ztratilo svuj význam, nebylo udržováno a chátralo stejne jako celá vež. V dobe, kdy už byl i prilehlý domecek opušten, zacala devastace objektu naplno.
V roce 2009 byla zahájena rekonstrukce objektu na železnicní muzeum a klubovnu prátel Posázavského pacifiku. Ve spojení s bývalým hradlem na benešovském zhlaví, které se také podarilo zachránit s puvodním zarízením, tak zacala vznikat plánovaná expozice o vodárenských vežích a zabezpecovacím zarízení v autentickém prostredí. V soucasné dobe (2012) jsou vodárenská vež i prilehlý objekt velice zdarile zrekonstruovány.
Visit Instructions:
To post a log for your visit to a "Water Tower" waymark you must post "two" (2) photos of the "Water Tower". Include any information you wish to share about your visit. Any log deemed not authentic will be dissapproved and/or deleted.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Water Towers
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.