1723 - Svatý Jan Nepomucký / Saint John of Nepomuk, Smecno, Czechia
Posted by: Groundspeak Premium Member ashberry
N 50° 11.295 E 014° 02.268
33U E 431312 N 5560004
Quick Description: Chronogram na podstavci sochy sv. Jana Nepomuckého ve Smecne / Chronogram on pedestal of statue of st. John of Nepomuk in Smecno
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 11/17/2019 10:06:17 AM
Waymark Code: WM11N3W
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 11

Long Description:
CZ: Chronogram: DIVo IoanI nepoMVCeno patrono sVo opVs hoC odkazuje k roku 1723, datu vztycení této sochy. Znení nápisu s chronogramem je uvedeno zde: "Soupis památek historických a umeleckých v království Ceském, díl XX. Politický okres Slanský" z roku 1904, autor Ferdinand Velc, kde ho lze najít na strane 317; knihu je možné volne najít na internetu (visit link)

Sochu sv. Jana Nepomuckého dal zhotovit v roce 1723 dekan Augustin Passer (1656 - 1727), kaplan ve Smecne 1680, v roce 1682 se zúcastnil se ohledání ostatku sv. Jana Nepomuckého v Praze u príležitosti jeho kanonizace. Socha byla 10.7.1921 stržena a provizorne umístena v zámeckém parku. V roce 2005 byla navrácena na puvodní místo. Odbornou opravu provedli restaurátor Michael Bílek a kamenosochar Jan Kubrický.

Jan ci Johánek z Pomuka (mezi 1340 a 1350 v Pomuku, dnešním Nepomuku – 20. brezna 1393 v Praze) byl generální vikár pražského arcibiskupa, pozdeji uctívaný jako svatý Jan Nepomucký, mucedník katolické církve a jeden z ceských zemských patronu.

EN: Chronogram: DIVo IoanI nepoMVCeno patrono sVo opVs hoC refers to 1723, the date of erection of this statue. The inscription is difficult to read, the complete wording of the inscription is from the book "List of Historical and Art Monuments in the Czech Kingdom, Volume XX.Political District of Slaný" from 1904, author Ferdinand Velc, where it can be found on page 317; the book can be freely found on the Internet (visit link)

Statue of st. John of Nepomuk was made in 1723 by the dean Augustin Passer (1656 - 1727), chaplain in Smecno 1680, in 1682 he took part in the examination of the remains of St. John of Nepomuk in Prague on the occasion of his canonization. The statue was pulled down July 10, 1921 and temporarily placed in the castle park. In 2005 it was returned to its original location. The professional repair was carried out by restorer Michael Bílek and stone sculptor Jan Kubrický.

Saint John of Nepomuk (or John Nepomucene) (Czech: Jan Nepomucký; German: Johannes Nepomuk; Latin: Ioannes Nepomucenus) (c. 1345 – March 20, 1393) is the saint of Bohemia (Czech Republic) who was drowned in the Vltava river at the behest of Wenceslaus, King of the Romans and King of Bohemia. Later accounts state that he was the confessor of the queen of Bohemia and refused to divulge the secrets of the confessional. On the basis of this account, John of Nepomuk is considered the first martyr of the Seal of the Confessional, a patron against calumnies and, because of the manner of his death, a protector from floods and drowning.
Type of numerals used: Roman

Text of the original chronogram: DIVo IoanI nepoMVCeno patrono sVo opVs hoC

Pure chronogram?: no

Natural chronogram?: no

Website explaining the chronogram: [Web Link]

English translation of the chronogram: Not listed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo that you took during your visit. Tell us how you like the chronogram, what its condition is and so on.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Chronograms
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
ToRo61 visited 1723 - Svatý Jan Nepomucký / Saint John of Nepomuk, Smecno, Czechia 5/17/2020 ToRo61 visited it